Frekkhetens primater på to hjul

Publisert 19.8.2020
Illus.foto: Colourbox

Syklister som frekt tråkker av gårde i kollektivfelt, eller «deler» veien med bilistene – og hindrer bil og buss i å komme fram, – skal bøtlegges så det svir. Sommeren har gitt mange eksempler på slik neandertalsk oppførsel.

Fire ting sykkel-fanatikerne må legge seg på minne – i den grad de evner det: For det første – er de ute på vei beregnet for motorisert trafikk, skal syklister sykle på rekke, ikke to og tre i bredden. For det andre skal de følge med trafikken bak seg og vike, slik at bil og buss ikke blir hindret. For det tredje har bilister IKKE vikeplikt for syklister som sykler over gangfelt. Syklister skal stige av, og trille sykkelen over gangfeltet – som gående. Da skal bilene vike for dem. Og for det fjerde, sykkel- og gangveier skal benyttes der disse finnes. Og der er fartsgrensen for sykkel 17 km/t, noe mange syklister er totalt uvitende om. Der skal de nemlig dele veien med gående.

Det å sykle er bra for helsen, og bra for miljøet – dersom syklistene bruker hodet, og ikke tror de er konge. For det er de meget langt ifra å være! Ønsker de å minske ulykkes-statistikken for syklister, må de vise langt mer trafikk-forståelse og respekt for biler, busser, og store kjøretøy innen transport-sektoren. Det skal så lite til for å miste livet, og når det skjer, er det ikke alltid bare sjåførens feil. Det er en grunn til at fotgjengere bør holde seg på fortauet. Det som skiller dem fra syklistene, er som regel bare det at syklister har en hjelm på hodet. Og den er langt fra en garanti for at et brutalt møte med noen tonn metall skal gå bra!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.