Til full krig mot eiendomsskatten

Molde. Publisert 17.3.2017

Av Ellinor Nerbø
Arkivfoto: JH Media

Endelig så har Huseiernes Landsforbund tatt grep når de nå (i Oslo) går til søksmål MOT denne skatten. Det er flere byer som nå opplever en skatt på bolig/eiendom så viser at dette går fullstendig galt av sted. Se for eksempel BODØ som nå får en eiendomsskatt som er helt hinsides. Derfor så burde Huseiernes Landsforbund tatt hele landet under vingene og ikke «bare» Oslo-gryta. For noen steder der man går etter takstsettingen så blir noen boliger som har dårligere standard høyere takst enn hva en reell takst egentlig er, og derav forskjellig utregning av eiendomsskatten.

Det er forskjell på en takst som forteller markedspris, hvor noe annet enn realtakst burde være langt mer realistisk, når en takstpris for markedet noen steder er uoppnåelig. Det er nok politikernes ønsker om kommunal vekst, og som er med på å prissette verditaksten for høyt – som igjen får en eiendomsskatt høyere enn det å ta hånden opp i himmelen? Dette er en skatt som er helt borti natta å kreve, som gjelder penger som det allerede er skattet for før man skaffer seg egen bolig.