Fusjon av fylker til besvær!

Publisert 21.2.2018

Av Terje Haugom MOD
Foto: Wikiepdia

Sammenslåing av kommuner og fylker er ikke bare til fryd og glede for dem det går utover. Dette påfunnet er en av regjeringens «geniale» måter å spare administrasjonsutgifter på. Og samtidig ryker hundrevis av arbeidsplasser. I sammenslåings-prosessen oppstår alltid det store stridsspørsmålet: Hvor skal den «nye» administrasjonen ligge? Og de goder vi hadde før – blir de også mindre?

Se nå f.eks. på Troms og Finnmark. Tromsø med 75.000 innbyggere, og Vadsø med «bare» 6.000. Det sa seg selv hvor makten ble plassert! Og liknende scenarioer har utspilt seg over hele landet. Selv om kommuner og fylker er veldrevet, med høy trivselsfaktor, og alt på stell, – likevel presser regjeringen gjennom de administrative overgrep vi har vært vitne til – og flere kommer.

Norge var helt ok inndelt i fylker og kommuner som det var – FØR denne tvangs-idéen om sammenslåing startet. Og når alt er såre vel, hvorfor må borgerne i landet oppleve at den lokale tilhørighet, hjemmefølelse og lokale stolthet og trivsel skal rives bort under deres føtter? Noen jubler, men folk flest mener dette var totalt unødvendig!