Fylkesting avviste studentrabatt

Publisert 19.8.2021
Foto: Sfm.no (Innfelt privat)

Fylkesutvalget avviste på møtet 17. august forslaget fra Pensjonistpartiet om å gi også studenter over 34 år studentrabatt på kollektivreiser. Flere fylkeskommuner har denne praksis, men i Trøndelag sa man nei. Det var kun Pensjonistpartiet og Venstre som var positiv til en slik studentrabatt.

Aldersgrensen for studentrabatt er i Trøndelag til og med 34 år. Snittalderen på en student i Norge er 29 år og studentene blir bare eldre og eldre. Norge er det landet i Europa med de eldste studentene.

Det er naturlig at alle voksne elever (uansett alder) som går på videregående skole derunder godkjente høgskoler og universiteter skal få dette tilbudet med studentrabatt på kollektivreiser.
For Norsk studentorganisasjon er det viktig at en ser en student som student uansett alder.

Fylkesutvalget ønsket ikke å bruke de nødvendige midlene som trengs for at også studenter over 34 år får mulighet til å få studentrabatt på kollektivreiser på lik linje med de øvrige studenter.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting