Generasjonspartiet: – En stygg og usann påstand!

Publisert 22.1.2021
Illus.foto: Colourbox

Tilsvar til Hans Bauge sitt innlegg fra 26.11.2020 «Pensjonistene et nødvendig onde»

Vi kom over dette innlegget som blant annet går på at tidligere leder av Pensjonistpartiet og flere medlemmer har meldt seg ut og tatt med seg pengene til Pensjonistpartiet og kaller det underslag. Dette er en stygg og usann påstand. Hans Bauge er forfatter av dette innlegget. Han er landskjent for sine merkverdige utbrudd, men mer alvorlig blir det når Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet i Trøndelag er oppgitt som kilde i samme sak. Dette er alvorlige beskyldninger som vi må ta videre til rettsvesenet for å få satt en stopper for en gang for alle. Sannheten skal frem nå.

Da PP sine ledere ikke ser ut til å se alvoret i det de driver med må vi ta saken til retten for å fortelle dem hvor grensene går i slike saker. Å terrorisere folk som har meldt seg ut av et politisk parti er ikke akseptabelt. Dette pågår nå i flere deler av landet vårt. I Bergen er saken av en svært grov karakter.

Utmeldingene fra PP skyldes at svært mange ikke lenger tolererte de utallige regelbruddene og den behandlingen de fikk av flere som er redd for sine posisjoner. At ledere som er ekskluderte fra PP får sitte i sitt verve på tross av eksklusjonsvedtak sier sitt om hvor lite respekt de har for regelverket i partiet.

Vi har forholdt oss rolige i disse sakene og ikke respondert på Pensjonistpartiet sine usaklige angrep da vi ikke ønsker skade vårt tidligere parti. Men når ingen ledere i partiet reagerer må vi ty til bruk av lovlige metoder i et demokrati. Som politikere er vi i offentlighetens lys og de usanne påstandene mot oss har blitt kringkastet via flere kanaler.

Vi vet at brorparten i PP s ledelse har trukket seg og det har ført til at flere av de vi må titulere som «løse kanoner» fritt kan kjøre sine lite gjennomtenkte angrep på utmeldte medlemmer og deres familier.

Å bli beskyldt for å stjele pengene til Pensjonistpartiet «som skulle gått til pensjonistene» er en tåpelig påstand uansett hvem som fremsetter den. De midlene som partiene mottar, er «partistøtte» til drift av partiet og har således ikke noen innvirkning på våre pensjonisters økonomi.

PP Vestland har trukket tidligere ledere i PP Bergen for retten og der tapte Pensjonistpartiet på alle punkt. Dette førte til at Pensjonistpartiet har pådratt seg store økonomiske forpliktelser fordi de ble dømt til å betale alle saksomkostningene for både PP og de utmeldte medlemmene. Både politiet og statsadvokaten har avvist PP sine påstander som urealistisk.

Pensjonistpartiet påfører eget parti store utgifter basert på løgn og forfalsket informasjon til medlemmer og ledere rundt om i landet vårt. Midler til dette skitne spillet må tas av den statlige støtten, altså våre skattepenger. Foreløpig ser det ut til at de rettslige utgiftene kommer til å passere 400.000 kr. og man kan spørre seg om slik bruk av partistøtte er i henhold til intensjonen.

Nå har Pensjonistpartiet trakassert og forfulgt mange av medlemmene som har meldt seg ut av partiet, ikke bare med å dra noen for retten, men telefoner og netthets også. Til og med vårt ungdomsparti i Viken har blitt hetset av personer med tilknytting til PP.

Vi kan ikke lenger godta at vi og våre medlemmer blir utsatt for trakassering og forfølgelse. Dette har vi hatt nok av i vårt tidligere parti PP.

Hamar 22.01.2021
Tone Coucheron, leder for Generasjonspartiet