Gi E-16 første prioritet!

Publisert 15.1.2022
Foto: Wikimedia

I disse fuktige tider ser vi igjen hvor viktig det er å gi E-16 Trengereid – Voss en ras-fri og trygg, ny tunnel-trasé. Med støpte og armerte himlinger og vegger, slik man har gjort med mange nyere tunneler på Østlandet. Uten steinsprang o.l.

Det er helt skivebom å la E-39 Hordfast komme framfor E-16. E-39 har for det første liten og ubetydelig rasfare, og for det andre er en avslappende fergetur med kaffe og mat ikke annet enn til glede for de veifarende.

Her bør den nåværende regjering gripe inn, og endre rekkefølgen på disse store prosjektene. Må det gå liv tapt, før de ledende politikerne forstår alvoret i situasjonen? Vi snakker tross alt om hoved-traséen mellom Vest og Øst i Norge! Alle som har sin daglige jobbreise – samt fulle skolebusser m.fl. – sitter med hjertet i halsen, er engstelige og frustrerte over hvordan det går akkurat der og da. Og enkelte jernbanestrekninger langs veien er også i høy-risikogruppen mht. ras av alle kategorier.

Som medlem av Demokratene – og som samfunnsdebattant – ber jeg Storting og regjering ta de grep som må til, for raskest mulig å iverksette arbeidet for ny E-16 på nevnte strekning. Dette som nytt nr. 1 i revidert NTP, og E-39 Hordfast som nr. 2. Det haster! Og det gjelder sikkerhet, liv og helse!

Terje Haugom, Demokratene.