Gi framtiden en sjanse

Publisert 5.12.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ferske målinger viser at Ap har 17,4%, og det synkende Sp klamrer seg til 3,5% oppslutning. Slik går det når en lar «verdensmarkedet» og EU bestemme hva vi nordmenn skal måtte betale for norskprodusert drivstoff og strøm, gir fra seg selvråderett over norske ressurser til Brüssel, og andre parlamentariske tabber danner kø. Mye av det som regjeringen Støre har iverksatt – og andre før dem -, er på kant med hva Grunnloven sier om landet, folket og forvaltningen av våre ressurser. Og skolens ansvar for å gi den oppvoksende slekt god kjennskap til vår kristne kulturarv og historie, er borte vekk. Våre røtter visner og dør. Vår egenart må vike for det globale og multi-kulturelle.

Det er nå på høy tid at politikere får overta som setter Norge først, som vet og lever opp til at de er folkets valgte tjenere, som gjeninnfører norsk suverenitet og norsk selvråderett over vårt land og våre naturressurser, som har full respekt for Grunnloven, og som ser hvor viktig det er for vanlige folk og bedrifter å holde et lavt skatte- og avgiftstrykk, ikke minst når det gjelder drivstoff og strøm. Politikere som vet hvor viktig det er å ha lokale sykehus, akuttavdelinger og fødestuer, ambulansetjeneste i nærområdene – også luftambulanse. Politikere som kan og vil løfte eldreomsorgen, psykiatrien, pensjonistenes kår, og de uføre. I det hele tatt – politikere som setter Norge og nordmenns levekår først!

Men for å realisere dette, må norske velgere ta til vett, ikke stemme pr. tradisjon, men se hvilket parti som oppfyller de viktige målsettinger som står beskrevet ovenfor. Først når velgerne innser dette, vil disse endringer til det positive for land og folk kunne realiseres. Det å stemme «som før» ender med null endringer, samme gamle kjøret og trykket vi har levd med i de to siste stortingsperioder. Altså, bilen står, bedrifter legger ned eller emigrerer, folk vil fryse, og EU bestemmer alt over norske hoder. Norske medborgere – trekk hodet opp av sanden og gi framtiden en sjanse!

Terje Haugom, Demokratene.