Ny giv for bil-industrien!

Publisert 31.5.2017

Av Terje Haugom
Politisk kommentator for Moderatene (MOD)
Illustrasjonsfoto: Flickr.

Motviljen mot fossildrevne biler øker. Er el-bilen eneste løsningen på framtidens bilbehov? Vann (H2O) kan spaltes i Hydrogen (H) og Oksygen (O) molekyler ved bruk av elektrisitet (en prosess som er kjent som elektrolyse). Det rene hydrogenet kan så i sin tur benyttes som drivstoff. Hydrogen gir vesentlig mer “knall” (dvs. energi-effekt) enn bensin, som ennå er hoved-drivstoff for mobil transport.

I vanlige lærebøker i kjemi heter det seg at denne prosessen krever mer energi enn det som kan frembringes ved å kombinere de to gassene på nytt. Dette er imidlertid bare tilfelle i et worst case scenario. Når vann blir truffet av sin egen molekylære, resonante frekvens, ved å benytte et system som ble utviklet av Stanley Meyer fra USA. (og nylig av Xogen Power, Inc)., spaltes vann i hydrogen- og oksygen-gass med svært lite forbruk av elektisitet. Ved samtidig å benytte ulike elektrolytter (tilsetninger som får vann til å lede elektrisitet bedre), vil effektiviteten av prosessen øke dramatisk.

Stanley Meyer ble berømt som mannen som “kjørte en bil som gikk på vann”. Det var korrekt at vann var “drivstoff-input”, men i realiteten var hydrogen drivstoffet i Meyers bil. Meyers innebygde elektrolyse-system i bilen var frapperende elegant og beviste at det allerede i 1990-årene var mulig å kjøre rundt i en bil som tanket opp “vann som drivstoff”… Men, – ikke alle likte denne fantastiske oppfinnelsen. Stanley Meyer døde av forgiftning i 1998, etter å ha mottatt signaler om at “noen” ikke ønsket at han skulle fortsette sin svært miljøvennlige virksomhet for å utbre vann/hydrogen som bil-drivstoff… Det er naturlig å koble disse «noen» til de store oljeselskapene.

Meyers oppfinnelse ble videreutviklet av Xogen Power Inc. på 2000-tallet. Den vestlige verdens statsledere – som prøver å enes om klimaavtaler – bør gå samlet imot oljeselskapenes motvilje mot denne type oppfinnelser! Sluttproduktet når hydrogen brenner, er vanndamp. Altså null forurensing! Så bør bilfabrikkenes ingeniører – evt. i samarbeid med Xogen Power Inc. – utvikle nye bilmodeller med Meyers system i basis, som enten går på ferskvann, eller med enhet for destillasjon av sjøvann! En modul for montering i eksisterende bensin- og veteranbiler, bør også kunne tilbys markedet! Dette er virkelig bilens renessanse!