Glem ikke Grime-svingene på RV 580

Publisert 2.6.2020
Foto: Sfm.no

Gleden er stor blant dem som bruker E-16 Bergen-Voss, nå når myndighetene har bestemt å satse på ny og trygg trasé der. Ikke bare næringslivet, men også arbeidsfolk, skoleelever, turister m.fl. hilser avgjørelsen hjertelig velkommen. Norges mest rasutsatte strekning skal nå gjøres ny og trygg. Folk er også meget glade for den moralske støtten avgjørelsen har fått hos Trond Mohn. Han er blant dem som kjenner den faren yrkessjåfører i næringslivet har vært truet av gjennom mange år. Stress, forsinkelser, rydding, følge-bil osv. Gigantiske steinblokker skal ikke lenger få true liv og helse, hverken hos dem som bruker veien, eller dem som bruker jernbanen – som mange steder også er farlig utsatt.

Det er betimelig å minne myndighetene på at Grime-svingene må tas i samme slengen! Veien mellom Nesttun og Arna er vel så mye brukt, som vegen fra Vågsbotn. Og Grime-svingene var i sin tid konstruert for hest og vogn, og de gamle snutebussene. For å få slutt på flaskehalsene i disse svingene, med vogntog som møtes, turistbusser med ukjente sjåfører, unødvendig clinch, rygging, tuting, knuste speil osv., må det anlegges ny tunnel fra Grimen til like før avkjøring til Bratland! Dette kommer man ikke utenom – i møte med så vel vår tids som framtidens trafikk. Ikke minst av hensyn til gods- og kollektivtrafikk! Svingene kan overtas av syklistene!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.