Godt nyttår, og med håp om bedre tider

Publisert 2.1.2021. Sist oppdatert 3.1.2021.14:45
Foto: Colourbox

Kjære lesere og følgere!

Så har vi lagt året 2020 bak oss, et år som ganske sikkert vil bli husket som et av de verste årene siden okkupasjonsmakten forlot oss i 1945. Pandemien Covid-19 har satt sine dype spor. Den har ikke bare medført tap av arbeidsplasser og dermed inntekter for ganske mange, men den har også medført tap av over 300 hundre menneskeliv for Norges del. I våre naboland er tallene vesentlig høyere.

Denne Covid-19 pandemien har også skapt stor splittelse i vår befolkning. Mange tror på den mens mange ikke gjør det. Jeg skal ikke sette meg til dommer over noen av sidene, men bare bekrefte at vår aller nærmeste familie ble også rammet. Når et helt friskt menneske dør etter knapt en uke etter å ha fått bekreftet smitte med Covid-19, så tenker jeg mitt, og så får andre tenke sitt.

På årets nestsiste dag 30.12.2020, inntreffer en større tragedie på Ask i Nerdrum kommune nord for Lillestrøm. Det oppstår et meget stort jordras i et boligområde med kvikkleire i bunnen. Hus blir knust til pinneved, og så langt savnes fortsatt 4 personer mens 6 av totalt 10 savnete er til nå funnet omkommet. Det er bare helt ufattelig at slikt kan skje i et bo-område som skal være sikkert for alle. Tankene går fortsatt til alle dem som er blitt rammet. Det er et håp at slike ulykker som dette forhindres fra å skje i framtiden.

Til høsten er det igjen nytt valg til landets nasjonalforsamling. Diskusjonene om EØS-avtalen er allerede meget godt i gang. Også her er det notert stor splittelse i den norske nasjonen. Mange mener at Norge skal gjøre som England, si opp avtalen med EU og gjeninnføre den gamle handelsavtalen, hvilket det etter EØS-avtalen er fullt mulig å gjøre, men først etter et varsel fra Norge på 6 måneder i forkant.

NHO-lederen er «sterkt bekymret» for at EØS-avtalen skal bli borte. I dette spørsmålet er det ganske mange i Norge som er dypt uenig med ham, bare ikke AP sin leder Jonas Gahr Støre. Han vil så gjerne bli landets neste statsminister, men har allerede fått stor konkurranse fra Senterpartiet sin leder, Trygve Slagsvold Vedum. Det er ikke umulig at sistnevnte kan bli vår neste statsminister. Men så er spørsmålet om SP vil holde sitt ord om at EØS-avtalen skal reforhandles? Det er lov å håpe også her at den blir det.

Generelt sett har den norske befolkningen taklet kriseåret 2020 med glans og meget stor tålmodighet. Håper er nå en virusfri vår og sommer, og tilbake til et mer normalt liv for oss alle sammen. Mange takk for følge i 2020, og velkommen til å fortsette i 2021.

Med beste personlige hilsen
Jan Hansen
Ansvarlig redaktør.