GoHelp til Tyrkia og Syria

Publisert 13.3.2023
Tekst og foto: DHL
Kilde: Mynewsdesk

GoHelp-programmet er et strategisk partnerskap for håndtering av naturkatastrofer som Deutsche Post DHL Group (DPDHL) har hatt med FN siden 2005, og som har gjort DPDHL til en viktig aktør i det verdensomspennende humanitære samfunnet. Konsernet bistår globalt hjelpearbeid med kompetanse og effektiv krisehåndtering med utnyttelse av vår ekspertise på flyplasslogistikk, vårt globale nettverk og lokale tilstedeværelse i nesten alle land verden over, samt de ansattes engasjement med frivillig tid og logistikkunnskap.

Når FN kaller inn mannskaper til nødsituasjoner, hjelper DHL-ansatte over hele verden til ved å stille med Disaster Response Team (DRT) som har intensiv spesialopplæring for logistikkstøtte på flyplasser i kjølvannet av jordskjelv, orkaner, flom og andre katastrofer. De tar seg av flyfrakt og lagerreserver, gjennomfører inventar og sørger for at innkommende forsyninger mottas av mottakerne på en ordentlig måte. Gjennom årene har vi distribuert over 50 DRT’er som har håndtert mer enn 66.000 tonn hjelpegods. Som en del av GoHelp-programmet tilbys denne støtten gratis.

De fryktelige jordskjelvene i Tyrkia og Syria har drept tusenvis av mennesker. Bilder av ødeleggelse og kaos har rystet hele verden, og nødhjelp og støtte til disse stedene er påtrengende nødvendig. Nødforsyninger som står fast på flyplassene må distribueres raskt under de mest utfordrende forhold.

DHL er forpliktet til å støtte lokalsamfunnene som er berørt av jordskjelvene. Våre team jobber tett med den tyrkiske regjeringen og lokale myndigheter for å gi støtte og hjelp. Som en del av dette hjelpearbeidet, har DHL Express satt opp et dedikert fly som flyr ned nødhjelp direkte fra Leipzig til de rammede plassene i Tyrkia / Syria. De siste ukene har flere nødhjelpsflyvninger blitt gjennomført og flere er planlagt. I DHL Express Norge har vi satt i gang et initiativ sammen med flere av våre kunder for å bidra med nødvendige ting som det er stor etterspørsel etter, som f.eks. mat, klær, medisiner, hygieneprodukter, telt, varme m.m. Kundene bidrar med de nødvendige varene og pakker disse, så ordner DHL Express med opphenting, fraktpapirer og transport.