Vi googler oss til feil og dårlig språk

Oslo. Publisert 29.11.2016
Tekst og foto: Kunnskapsforlaget

6 av 10 bruker Google Translate som ordbok, i følge en undersøkelse gjennomført av Ordnett. – Vi googler oss til feil og dårlig språk, sier forlagssjef Thomas Nygaard.

Hva gjør vi når vi skal oversette noe? Vi bruker Google – men vi stoler ikke på det. Det viser en landsomfattende undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Ordnett. Hele 6 av 10 – 58 prosent – sier at de benytter seg av Google Translate for å finne betydningen av et fremmedspråklig ord, frase eller uttrykk.

– Det bekymrer oss at så mange tyr til Google Translate. Det er åpenbart den enkle løsningen for mange når de trenger en oversettelse. Men det er i beste fall risikabelt, advarer forlagssjef i Ordnett og Kunnskapsforlaget, Thomas Nygaard.

– Google holder ikke mål!

– Folk bør slutte å bruke et verktøy som rett og slett ikke holder mål. Google Translate kan ikke måle seg med ordbøker, digitale eller på papir. I verste fall kan det gå veldig galt hvis du bruker det i sammenhenger hvor det er avgjørende at du blir riktig forstått eller forstår det du leser. I jobbsammenheng kan det bli helt krise, sier Nygaard.

Nygaard fortsetter – Hvis vi ser på en ganske enkel setning som ”Vi etterspør endrete vilkår for samarbeidsavtalen, og imøteser deres snarlige tilbakemelding” kommer Google opp med følgende forslag: ”We requested altered conditions for cooperation, and welcomes their unenthusiastic feedback.” Et vanlig norsk uttrykk som ”det skjærer seg,” altså å gå galt, vil for eksempel bli oversatt til ”it cuts.” Og ”the issues at hand” oversettes med ”problemene på hendene.”

– Problemet er at Google Translate ikke håndterer nyanser og alle former for språklige bilder. Og som vi ser av eksemplene, ofte også enkle, men avgjørende ting som tider av verbet og former av substantivet.

De eldre sverger til ordboka

Men selv om bruken av Google Translate er utbredt, er det ikke sånn at nordmenn nødvendigvis stoler på tjenesten. Undersøkelsen viser nemlig at bare 24 prosent stoler på Google Translate, mens 29 prosent mener at kvaliteten på oversettelsen er god. Nygaard synes likevel det tallet er altfor høyt.

De yngste er mest ukritiske til Google Translate. Både i aldersgruppen 18 til 29 og i gruppen 30 til 44 svarer mer enn 7 av 10 – 75 prosent – at de regelmessig eller av og til benytter seg av Google Translate. Blant den eldre garde over 65 svarer hele 62 prosent at de aldri bruker Google Translate.

– Papirordboka står nok fremdeles sterkt blant de eldre. Nå gjelder det å få de yngre aldersgruppene til å bruke kvalitetssikrede digitale ordbøker og oppslagsverk på samme måte, avslutter Nygaard.