De grønne fanatikerne blant oss

Bergen 6.9.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Norge har i løpet av de siste årtiene fått flere og flere fanatikere innen en lang rekke områder.  Disse nedbrytende kreftene har en tendens til å organisere seg for slik å innbille seg at de da virker mer seriøse enn de i virkeligheten er.  Eksemplene er mange, men jeg skal her bare ta for meg ett område.

Vi har fått en del såkalt grønne politikere inn i så vel bystyrer som på Stortinget. De får i begynnelsen tydeligvis mest med seg umodne ikke-tenkende ungdommer og folk ytterst på venstresiden. Det er nemlig på den ytterste venstrefløyen vi finner de mest bitre – de misunnelige – de som tror de kan og må snu verden til noe bedre. De er i hvert fall ikke de rette til nettopp det! Der er de nok altfor grønne i en litt annen betydning!

Meningsløs gjenvinning

Jeg sikter til kildesortering av alskens boss og papir. Forskere har nemlig kommet frem til at dette ikke er så miljøvennlig som noen synes å tro. Kildesortering har angivelig helt mikroskopiske betydninger som knapt er målbare. Forskjellige kildesorteringer har effekter så lave som mellom 0,04 til 0,09 prosent av det samlete norske klimautslipp. Når det gjelder papirgjenvinning, som faktisk er en svært kostbar affære, påpekes det at det er meningløst – ja direkte søkt – å resirkulere papir når praktisk talt hele landet holder på å gro igjen av skog!

Nå viser det seg igjen at dieselbiler ikke forurenser så mye likevel – ikke særlig mer enn bensinbiler – og det er vedfyringen i byene som har hovedskylden for smogen i de større byene. Men her har altså lokalpolitikerne – ikke minst i Bergen – hengt seg kritikkløs og tydeligvis uvitende på «den fanatiske grønne bølgen» som stort sett er bilhatere, og som mener at landet klarer seg godt uten biltrafikk i byene. Ja det gjelder visstnok ellers i landet også i og med at de ville stoppe nødvendig veiutbygging utenfor Oslo. Disse grønne kreftene (kreftbyllene?) prøver å sette kjepper i samfunnsmaskineriet på flere og flere områder og måter.

Stem dem bort

Og til slutt: Det viser seg også at økologisk dyrkete matvarer ikke viser seg å være sunnere enn det som dyrkes på tradisjonelt vis! Men de grønne og mørkerøde vet kanskje bedre likevel? Stem dem bort ved neste valg. De er jo samfunnets skadedyr. Det er dem som forurenser og ødelegger samfunnsutviklingen!