Grunnen til vår feiring av 17. mai

Publisert 23.5.2020
Foto: Sfm.no (Innfelt: Wikipedia)

Det Vidar Kleppe har skrevet om vedrørende Grunnloven er helt korrekt, også jeg har skrevet en masse om Grunnloven, alle norske lovers mor og far. Jeg er veldig opphengt i spesielt 2 paragrafer i Grunnloven, det er den viktigste § 1 som klart sier som Kleppe utalte i sen artikkel at Norge skal være et selvstendig uavhengig rike. Hva betyr nå det da?

Etter nesten 500 års union. Først med Danmark, som tapte Norge til England som følge at Danmark sloss på feil side i Napoleons krigen og da krevde England å få overta Norge, men ettersom Sverige sloss på Engelsk side i den samme krigen, ville England forære Norge til Sverige. Slik kom Norge i union med Sverige. Mens dette pågikk jobbet noen herrer med en Grunnlov, fordi disse herrene forberedte at nå skulle Norge bli fritt, men det tok litt lenger tid.

Sverige godtok at Norge fikk sin egen Grunnlov. Den måtte først innom Kongen for godkjenning. Det Kongen var lykkelig uvitende om var hva slags problemer dette skaffet Kongen, spesielt da Henrik Wergeland senere forlangte at Norge skulle få feire denne, men det ble ikke tillat. Da satte Wergeland i gang en enmanns demonstrasjon på Stortorget. Da sendte Kongen armeen sin mot Norge og de kom til Stortorget. Der sto Wergeland helt alene i sin student uniform.

Kommandanten kunne ikke sende soldatene sine mot Wergeland. Det ville være det samme som å erklære krig, en krig Sverige ville tapt. Da en hevngjerrig væpnet mobb ville være mye sterkere enn en bataljon med soldater, for mobben ville være klar til og sloss til siste mann og rive soldater fra hverandre. Det har man sett skjedd andre steder. Det var litt historie om Grunnloven om det turbulente som skjedde mange år etter at Grunnloven ble godkjent.

Regelverket vedrørende Grunnloven er at kommer en eller annen lov i konflikt med Grunnloven, skal den andre loven vike. Om politikerne i Stortinget og regjering bryter noen paragraf i Grunnloven, skal den eller de politikerne straffes for dette. Det skal åpnes for riksrett. Grunnlovens § 1 er klokkeklar. Den eller de folkevalgte politikere som gir noe av norsk suverenitet til Brüssel, har gjort seg skyldig til høyforræderi og skal straffes for det. Om en eller flere Stortingspolitikere prøver å dysse ned eller avvise en begjæring om riksrett for noe så alvorlig som å gi fra seg noe av norsk suverenitet, skal den eller de tas som medskyldig.

Hans Bauge
Samfunnskritiker