Grunnpensjonssaken: Selv Frp svikter de rammede

Publisert 13.12.2017

Av Sfm.no/Redaksjonen
Foto: Colourbox

I dag den 13.12.2017 innkom følgende svar til sfm.no fra statsråden for justisdepartementet. Det var svar på et brev som sfm.no sendte den 2.11.2017, og vedr. den helt klare lovstridigheten som framkommer i lov om samordning av pensjoner og trygdeytelser, også hensett til grunnloven § 98. 
(Saken fortsetter under brevet)

Unnlater å kommentere

For sfm.no virker det som at man fra justisdepartementets side, også har valgt å unngå å kommentere selve problemstillingen som sfm.no belyste i sitt brev, og ei heller være villig til å ta grep for å få rettet opp uretten, noe justisministeren kan gjøre om viljen er tilstede. Det er den tydeligvis ikke.

Det framstår som et paradoks at Frp, som regjeringsparti, ofte uttaler at det ikke aksepterer avkortning (reduksjon) i pensjoner for gifte og samboende, men at det heller ikke vil ta nødvendige grep for å stoppe statens ulovlige beslag av pensjonsmidler. Det er jo meget trist å notere seg at også Frp svikter de rammede.

Uansett så er det Arbeids- og sosialdepartementet som har det hele og fulle ansvaret for denne saken, en urett og et ulovlig pengebeslag som departementet er meget klar over, eller i alle fall burde være klar over. Samfunnsmagasinet kan i sakens anledning derfor opplyse om at det ut på nyåret, vil bli foretatt nye grep i saken for å få den løst og mest sannsynlig i privat regi.

Det er skremmende at landets folkevalgte kan få skalte og valte som de vil med andres midler, og uten å bli stilt juridisk ansvarlig for det en best kan definere som et rent underslag, og som begås mot gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere, samtidig som de nærmest forlanger at disse skal subsidiere en annen liknende gruppe, men som ikke rammes av samme urett. Mer om dette framkommer i ”lov om samordning”.

Her kan du lese brevet til statsråden fra Frp