Håndverksfag og annen utdanning

Publisert 5.2.2021
Foto: Colourbox

Nå for tiden ser det ut for at håndverksfag ikke er noe de unge i dag satser på. Det er årsaken til at man har så mange ikke norske slike i arbeid i Norge, og at man sier at «man er avhengige av utenlandsk arbeidskraft». Dette er det kun regjeringen som har ansvaret for.

Ta nå for eksempel utenlandske elektrikere. Har de den samme fagkompetansen som norske? Det tviler jeg på. Hvorfor har så mange hus/ boliger brent de siste årene, og hvor man har sett at det er det elektriske anlegget i boligen skal være årsaken? Da bør man vel undersøke hvordan det elektriske anlegget var før det brente ned? Hadde man noen gang «oppgradert» det og hvem gjorde den jobben? Det er et tankekors spør man meg.

Jeg vet at det har vært firma som har utenlandske elektrikere som bruker sukkerbiter» i el-skjøter, og som har fått vite at «sånt skal man ikke gjøre det». Men hvor mange har ikke fått jobben gått etter i sømmene? Kan man da si det samme om rørleggere? Hva med snekkere, har de den samme kunnskapen som man burde? Hvor mange slurver i sitt håndverksfag? Utdanner man dem godt nok?

Alle ser nok nå at Norge utdanner for få håndverkere på flere felt. Vi trenger ikke å «være avhengige av» utenlandsk arbeidskraft når man kan utdanne de fleste selv. Men. Det er et lite «men» her. Arbeidsgiverne ønsker jo å ha så lave lønninger som mulig, og derav ansetter man utenlandsk arbeidskraft til langt lavere lønninger enn situasjonen ville vert om dette gjaldt norske arbeidere – til en høyere pris?

Når man trenger noen, så må den som trenger disse betale blodpris, selv om man vet at arbeiderne har en langt annen lønn enn det man tror de har. Altså selskapene man leier inn tjener ikke bare på arbeiderne sine, men også fra de som de tar anbudet fra. Det er tankevekkende i seg selv. Ta nå for eksempel en elektriker. Som oppdragsgiver må du betale sånn omentrent to tusen pr. inntak/ punkt. Altså! Trenger du å oppgradere til noen flere i boligen, eks. fem til, koster det deg ti tusen for å få dette gjort.

Skal du ha tak i en snekker er dette helt håpløst, særlig om mannskapet du trenger må i båt for å komme seg stedet der du har noe du skulle ha gjort, og det er aldri så nødvendig. Da har man et problem som boligeier. Når snekkere er redde for å få saltvann på verktøyet sitt. Man kan le nå, men noen steder er dette virkelighet ser det ut for. Det er nok mange med fagbrev som snekker som nå er uten jobb i denne tiden, men som (med rett tiltak for seg selv) kunne påta seg noen oppgaver, men hvor finnes denne?

Så har vi den i faget som kun påtar seg de større oppgavene, og da blir det flere og flere som trenger noen til mindre oppgaver hengende etter, og har store vansker med på finne den som kunne påtatt seg en oppgave eller to. Hvor lenge skal disse vente? Til saken man skulle ta et tak i ser at det hele ramler ned? Om man tenker seg om, så vet man at også små oppdrag gir penger i lommen, man er ikke nødt til å påta seg mer enn man klarer å håndtere. Altså! Nå har nok noen skjønt at jeg også er på leit etter en snekker ( i første hånd), en som kunne påta seg noen oppgaver og denne skal være en erfaren norsk en med gode skussmål? Hvor er du?

Ellinor Nerbø