Hans Bauge skriver om landssviket mot Norge

Publisert 1.12.2020
Foto: Sfm.no

Nå vil jeg ta opp landssviket mot Norge i moderne tid. Norge er medlem av EØS, der politikerne stikk i strid med den Norske Grunnlov ble meldt inn i EØS, men ikke nok med det, det har vært 2 folkeavstemninger, der folket var enig med Grunnloven om at Norge aldri mer skulle i noen union. Meningen med dette var at politikerne ville ha andre til å styre landet for seg. De som folket hadde valgt inn skulle bare motta fete lønninger, lønninger de gjorde fetere hvert år. Man kan stille ett åpent spørsmål om de i det hele tatt visste hva de drev med. Man kunne tro at Stortinget var Norges største barnehage.

Hva har så EU gjort. De med alle EU landene, unntagen de som var EØS nasjoner. EØS landene har nemlig ikke stemmerett i EU, men de blir like fult nedlesset av plikter de må følge, EU lovene. Betale en avgift som er høyere enn det EU statene må betale. Allikevel må de følge det EU bestemmer. Altså, hovedstaden i Norge er ikke lenger Oslo, men Brussel, altså EU hovedstaden Brussel. Det som ble gjort av de norske politikerne Gro Harlem Brundtland og senere av Erna Solberg og Siv Jensen og andre, har etter Grunnlovens § 1 begått Høyforræderi.

Jeg har tidligere begjært Gro Harlem Brundtland og Erna Solberg stilt for riksrett etter den samme paragrafen som Vidkun Quisling ble dømt for i 1945, etter Grunnlovens § 1. Dette skjedde for 80 år siden. Forræderiet som nå er begått mot fedrelandet, og da Kontrollkommisjonen avviste å fremme saken for Stortinget, selv om bevisene lå helt oppe i dagen, så er faktisk de i Kontrollkommisjonen medansvarlig. Om alle de skyldige og medskyldige skulle ble dømt i en riksrettssak, ville det bli glissent på Stortinget, men Vidkun Quisling ble dømt og da er det ikke rettferdig om disse her landssvikerne får gå fri.

Norske politikere har i en årrekke ansatt høytlønnede konsulenter for å gjøre jobben for dem, men når de ikke klarer å gjøre jobben som folket har ansatt dem til å gjøre, da skjønner jeg egentlig ikke hva de gjør der. Vel egentlig skjønner nok folket hva de gjør der. De har en drømmejobb, som alle og enhver kan misunne dem. De sitter der og bestemmer sin egen lønn, uten å gjøre noe, for det har de ansatt konsulenter fil å gjøre jobben for seg. Hvem er det så som betaler lønningene til disse konsulentene, er det politikerne? Nei, så langt i fra. Nei da, det er folket over skatteseddelen. Videre tar politikerne seg luksus turer rundt omkring i verden og bor på luksushoteller, alt betalt av det norske folk.

Etter Grunnlovens § 49 skal Norge være ett folkedemokrati, men er det egentlig det. Heller ikke det stemmer. FRP vek fra sitt partiprogram, bare for å få makt å sitte i regjering. For å få en flertallsregjering, tok Solberg også inn V. og KRF. Disse partiene er minipartier som plutselig etter å ha skviset ut FRP, som da prøvde å leke tøffe, men Erna Solberg støttet seg til disse mini partiene. Som følge at FRP. nærmet seg faretruende mot sperregrensen. Sannheten er at Norge er ikke mer nå enn nå ett partidiktatur. Det er mer enn frie valg som gjør ett demokrati.

Hva så med det andre som det blir påstått Norge er, en rettsstat. Det er en aktiv Grunnlov som gjør rettsstaten. Når regjering, Storting, forvaltning og domstolene ignorerer å gjøre bruk av Grunnloven og at de bruker den bare som det passer politikerne. Da eksisterer heller ikke rettsstaten. Da er ikke Norge mer enn en totalitær stat. Skal folket godkjenne dette? NEI! Politikerne har prøvd å gjøre politikerne immune mot å bli straffet for sine forbrytelser, men etter Grunnloven er det bare Kongen og hans familie som har slik immunitet. Etter internasjonale avtaler har ambassade personell på ambassadør nivå en lignende immunitet.

Hans Bauge
Samfunnskritiker