Hans Bauge: Våger MDG å svare?

Publisert 31.5.2021
Foto: Sfm.no

MDGs Lan Marie Berg må ha store hull i allmennkunnskapen når hun tror at hun kan gå fri for kraftig kritikk når hun vil ødelegge for næringslivet i sentrum i byene. Det er det hun gjør ved å ville nekte all biltrafikk i sentrum. Så burde hun forstå hva hun med det utsetter seg selv for, eller var hun klar over det, at hun vil se seg selv som ett offer for hets.

Det virker her på meg at politiet er helt på ville veger. Ikke nok med hva hun sier offentlig å ville stenge sentrum for all bil trafikk og skrote en masse parkeringsplasser, å gjøre de om til sykkelveier. Videre er det som å helle bensin på bålet å hyle ut: Jeg elsker bomringen. Er det så rart at folk forakter Lan Marie Berg og det hun står for og da også alle hennes disipler. Det disse står for, er ikke annet enn å fortsette ødeleggelsen av Norge, det andre politikere har begynt på, selge unna næringer som Norge hadde før olja kom.

Da jeg var guttunge syklet jeg mye. Jeg syklet inn til Oslo. Det var ikke så tett biltrafikk den gangen, men tett nok. Det var heller ikke egne trikke- og bussfelt. For en syklist som måtte dele vegbanen med trikk, buss og biltrafikk, men fulgte syklisten trafikkreglene, så gikk det alltid bra. Den gangen var det forbudt for en syklist å bruke fortau, for dette var øremerket kun for fotgjengere. Den gang var en syklist å betegne som kjørende, hverken mer eller mindre.

På meg virker det som syklisten plutselig har blitt myk trafikant, som plutselig skal få egne brede vegbaner i sentrum som ikke bilene i det hele tatt er velkomne, hvor også fotgjengerne går med hjertet i halsen, der du kan risikere å bli kjørt ned av en syklist. MDG vil stoppe all oljeboring. Da spør jeg på denne måten om noen fra MDG våger å svare meg her hva Norge så skal ha til inntekt om oljeinntekten forsvant? Hva har så MDG å si vedrørende alle de som blir arbeidsledige, som følge av at oljenæringen skal forsvinne?

Tror MDG at det hjelper så mye at MDG ødelegger Norge med sine krav, når ingen av araberstatene eller Russland bryr seg noe særlig om hva det lille politiske partiet som heter MDG forlanger at verden slutter med olje.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker.

Redaksjonens merknad: Vi skylder å gjøre oppmerksom på at det er den indirekte grove personhesten mot Lan Berg politiet skal undersøke. Det meste av slik hets har framkommet i kommentarer på Facebook. Kraftig kritikk av politikere er ikke forbudt iht. vårt lovverk, det er derimot rene drapstrusler som er totalt uakseptabelt og hinsides all klokskap og fornuft. Red.