Håpløse Bergensavisen!

Publisert 21.8.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox 

Jeg kommer tilbake til et tidligere tema – den totale mangelen på ytringsfrihet når det gjelder innlegg sendt Bergensavisen. Jeg har nå sendt nærmere 10 innlegg siste 6 ukene – ett av dem er re-sendt 10 ganger – de andre er re-sendt fra 2-4-5 ganger. Ingen av dem på trykk.

Der har vært nevnt antydninger i mine innlegg mot homo-paradene og homo-flaggene, – motargumenter mot hva noen AP-politikere har skrevet i Bergensavisen, – bemerkninger som går mot Islam/muslimene, etc. Altså de tradisjonelle temaene som Bergensavisen blokkerer.  Redaktøren svarte meg – etter min tidligere klage – at jeg måtte fortsette å sende innlegg – mange av dem hadde angivelig beriket avisen!!!! Hørt på maken til hykleri? Bergensavisen svarer eller kommenterer aldri hvorfor de ikke vil ta innleggene på trykk. De bare fortier dem, og lar dem «gå i bøtten». Det er en oppførsel og en holdning som hører hjemme i den gamle Østblokken, og det kan jo tyde på at en del av redaksjonsstaben fremdeles er påvirket av «de lystige østblokk-holdningene».

Både Bergensavisen og Bergens Tidende har flere ganger tidligere benekter at de driver med sensur. De benekter altså virkeligheten. Det er utvilsomt de respektive vakthavende på «desken» som kasserer innlegg de personlig ikke liker, og redaktøren har selvsagt ansvaret for hva hans medarbeidere tar seg til i så måte. Jeg abonnerer (merkelig nok) fortsatt på Bergensavisen, men sitter nå på gjerdet og vurderer å si opp mitt abonnement. Tilbake til avisen jeg selv har jobbet i – Bergens Tidende går jeg ikke. Der er «plassmangelen» enda verre, og har man ikke en fiiin tittel, så kan man spare seg å sende innlegg! Den såkalte trynefaktoren betyr nok adskillig.

Bergen trenger en åpen avis for leserne og deres meninger. I dag er bergensavisene verre enn noensinne m.h.t. sensur og blokkering. De har alltid plass for visse emner, visse skribenter og en som daglig i flere år sender inn egne dikt på debattsidene. Men sensur er blitt et økende problem i Norge. Jeg har aldri fått innlegg på trykk i verken VG, Dagbladet eller Aftenposten – jeg har sikkert sendt over 20 innlegg til hver av dem i løpet av 5-6 år. Der får man i hvert fall det falske standard-svaret – «Vi hadde dessverre ikke plass til ditt innlegg denne gangen!» Norske mediefolk – over og ut. Nå får de Nordens største mediesenter i Bergen – der er nok adskillige andre som fortjener de digre bygningene mer enn norske hykleriske sensur-medier! Der kan bare slås solid fast at norsk presse stadig strammer inn ytringsfriheten og driver en utstrakt sensur av lesernes meninger!