Har flyalarmen utgått på dato?

Publisert 13.1.2022
Foto: Colourbox (Innfelt: Sfm.no)

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. Det finnes omtrent 1 250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Hvis folk hører dette signalet betyr det i praksis at man skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan man skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv og sosiale medier. Dette signalet er tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «fare for angrep – søk dekning». Hvor skal man søke i dekning når de fleste tilfluktsrommene er ute av drift? Jeg bare spør.

Dette høres jo trygt ut, men hvem vet hva flyalarmen betyr i dagens moderne samfunn hvor NRK er kommet bort i mediaflommen. 12 januar kl. 12 satte man folk på prøve igjen ved å skremme folk opp av godstolen. I hvert fall de eldste som opplevde krigen. Hvor mange personer brydde seg om dette eller visste hva de skulle gjøre? Har skolene blitt koblet på disse alarmene slik at den kommende generasjon kan få vite dette?

Er det på tide at man gjør mere ut av disse testingene av varslingsanleggene slik at folk forstår hvorfor behovet fremdeles er til stede? Slik det gjøres i dag så har kanskje flyalarmen blitt utgått på dato. Media viser daglig om faren for ny verdenskrig. Da bør de norske myndighetene også vise ansvar.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag