Har Norge lært noe nå?

Ekstra oppdatering!

Publisert 1.1.2021. Oppdatert 1.1.2021 16:45
Foto: Wikipedia (Gjerdrum kommune).

Kan man nå tro at staten, fylker og kommuner har lært noe av horror-året 2020? En ting er corona-året, det andre er tragedien på Ask i Gjerdrum. Når man vet at for flere tusen år siden så var vannstanden, les havet langt høyere oppe i landskapet enn det dette er nå. Istiden hadde også sitt å si sånn for menneskene i ettertid.

Samtidig vet man også gjennom historien til Norge som selvstendig stat, at jordsmonnet er tilrettelagt for saltstoffer som følge av at havet er salt, og at dette svinner hen i jordsmonnet etter som hundreårene går. Da blir det kvikkleire igjen i grunnen av jordsmonnet. Den blir som grøt og den er farlig å være i. Dette er en naturlig prosess som man bør tenke på når man skal legge til rette for boligbygging, og da må man se at det ikke alle steder er lurt å sette boligprosjekter i gang nettopp på slike steder.

Når man hadde en rapport om hvor, og at det i det området ikke kunne være forenlig med boligbygging, så burde det ringe en bjelle når en utbygger ønsker område å bygge boliger på. Man bør finne fast grunn å bygge på, og da tenker vel de fleste på fjellgrunn. Selv i fjæra langs kysten finner man kvikkleire, selv om der ligger digre kampesteiner nede i fjæra. Mange tenker nok at de er så tunge at da bærer det et menneske, men det et ikke alltid at den tanken blir riktig.

Slutten av 2020 ble et «uår» slik som statsministeren sa det i tv på nyttårsaften. Det er altså ikke måte på hva som kunne skje i dette året. Hva det nye året 2021 har å by på, må man vel bare legge seg i selen for å takle så godt man kan. Det er nok mer i kjømda for å si det mildt. Det er bare å stålsette seg.

Ellinor Nerbø

Redaksjonens merknad: Det som skjedde på Ask i Gjerdrum kommune er en ufattelig tragedie. I skrivende stund leter redningsmannskapene fortsatt etter flere personer som er savnet. Ut på 1. nyttårsdag kommer også meldingen om at et menneske er funnet død i rasområdet. Det var det vi fryktet aller mest.

Nå er det ikke første gang at det skjer ras på Romerike. To mennesker ble aldri funnet etter raset som skjedde i 2016. Det store raset i Alta har man også friskt i minne. Det hevdes fra både faglig og offentlig hold at det alltid gjøres meget grundige geologiske undersøkelser i så godt som alle områder før utbygginger finner sted. Men selv geologer kan feile i sine vurderinger. Det fikk man et godt bevis for i forbindelse med fjellet «Mannen» i Møre- og Romsdal.

Rett sør for Munkedal sentrum (Småröd) i Västra Götaland i Sverige, raste et stort område ut i forbindelse med utvidelsen av E6 fra to felt til firefelts motorvei. Hendelsen fant sted 20.12.2006. Nye E6 ble lagt igjennom et område med kvikkleire, og her hadde geologer advart mot utbygging. Likevel ble veien bygget.

Raset i Småröd var 200 meter bredt og drøye 400 meter langt. Det tok også med seg en lengre bit av jernbanelinjen mellom Uddevalla og Munkedal. Flere ble skadet, men heldigvis så omkom ikke noen. Senere viste det seg at pålene som skulle settes helt ned på fjellgrunnen, ikke var like lange som de skulle være. De var rundt 15 meter kortere enn den opprinnelige lengden på 45 meter. Mye av vegetasjonen ble også fjernet i forbindelse utbyggingen av veien. Vannet som kom fra et svært så kraftig og langvarig regnvær i området på dette tidspunktet, fikk dermed fritt løp og katastrofen var et faktum. Kostnadene for raset ble til slutt på 250 millioner svenske kroner. Red.