Har regjeringen abdisert?

Publisert 8.3.2021
Foto: DEM (Privat)
Leserinnlegg.

Jeg leser i Nationen at Statistisk sentralbyrå sier at selv med inntektene fra olje- og gasseksport, endte Norge med et handelsunderskudd med EU på 65 milliarder kroner i tillegg til 163 Milliarder som fastlandsøkonomien tapte i 2020!

Da kan det ikke være meningen at vi skal betale 6 Milliarder for å være med i en «gjensidig avtale» som vi taper langt over 65 Milliarder på? Dette er en husmannskontrakt som er i strid med Grunnloven og som vi i Demokratene kommer til å jobbe beinhardt for å få fjernet om velgerne vil.

Et forslag om å kutte i Norges økonomiske bidrag til EØS-avtalen, ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene med støtte fra Ap og Frp. Istedenfor har H, V, Krf-regjeringen med støtte fra Frp, bestemt seg for å øke Norges bidrag til EØS-avtalen med 250 millioner kroner i 2021 over statsbudsjettet.

Hvilke argumenter finnes for at vi skal betale 250 Millioner mer for å få 65 Milliarder mindre tilbake?  Og det i et marked som fra i år har krympet med 15% i år på grunn av Brexit? Samtidig har husholdningene fått vesentlig høyere utgifter til strøm på grunn av finansieringen av de faunakriminelle vindturbinene der vi forbrukere får en dobbel regning for turbiner og utenlandskabler. Har regjeringen abdisert og overlatt styringen helt til Brussel?

Vi ser også at EØS avtalen er utdatert da blant annet både England, Sveits, Færøyene og Chile har vesentlig bedre avtaler for fisk og landbruk enn det Norge har. Derfor eksporterer vi mellom 37 000 og 60 000 Tonn ubearbeidet fisk til EU og andre land, som i stor grad kunne blitt bearbeidet i Norge. En god del av dette blir så solgt tilbake til Norge som «Norsk» fisk, ofte fylt med farlige kjemikalier for å kunne holde så høy vekt som mulig.

Dette kunne gitt minst 25 000 flere arbeidsplasser, spesielt i de nordligste fylkene som kunne forsynt oss og andre med rene fiskeprodukter uten giftige ingredienser. Dette handler totalt sett om arbeid, bosetting og skatteinngang i kommunene langs kysten som kunne gitt oss rene fiskeprodukter etter Norske normer.

Og selv om EU truer med diverse straffetiltak slik som med England under Brexit forhandlingene, kan en trøste seg med at EU er bare 50% selvforsynt med fisk, inkludert engelsk fisk. Og de har på lik linje med andre land inkludert Norge et behov for gjensidig markedstilgang for både landbruksprodukter og annet. Så her vil nok EU måtte jenke seg om vi får voksne folk på tinget som ikke står med lua i hånden i møte med EU sine forhandlere. Og i en overgangstid med lavere salg til EU, kan vi overlate fisking innenfor 12 mils grensen til kystfiskebåter på maksimum 15 Meters lengde for å bygge opp igjen bestanden av kysttorsken.

Vi har handlet med omverdenen i over tusen år og skal fortsette med det. Å gå ut av EØS avtalen vil gjøre oss i stand til å inngå avtaler med resten av verden på egne premisser. Vi trenger bare å stemme inn politikere med Norge sitt beste som ledestjerne og stemme ut de som har feite jobber i de gjennomkorrupte EU og FN systemene som ledestjerne.

Svein Arne Grønnevik