Har vi nok tilfluktsrom i Norge?

Publisert 7.3.2022
Foto: Colourbox

Det er mange år siden Norge som stat, lagde tilfluktsrom som skulle være ment for alle som bor i det nærområdet slike finnes. Svært mange steder har man ikke tatt høyde for dette i boligutbyggingen innad i kommunene. Det er skremmende å se det kartet som florerer på nettet hvor slike skal finnes, men det er alt for lite opplysninger om hvordan man skal finne disse, og hvordan man i en situasjon skal finne frem. Det er heller ikke opplyst om hvordan tilstanden i borettslag er med tenke på dette. Alle borettslag har et styre, samt at man har en årlig generalforsamling hvor man tar opp temaer som man tenker kan være aktuelle å ta tak i.

Er nå tiden inne for å ta dette opp i alle borettslag landet rundt? Så har man «drabant-by-deler » som heller ikke vet hvor nærmeste tilfluktsrom er, og hvor man finner disse. Bare for å ta mitt eget nærområde, så ser man at man har kun 230 plasser til rådighet, selv om man har store utbygginger i området. Men har noen i det hele tatt tenkt på hvor mye man har bygget ut, og at man da har kun 230 plasser å tilby når det bor flere tusen i området? Man kan gremmes over tankeløsheten! Molde kommune har her et ansvar som er svært alvorlig å ta tak i , og det har nok de fleste kommuner både store og mindre.

Ellinor Nerbø