Harald helt konge på kommunikasjon

Kong Harald troner på topp som Kongefamiliens beste kommunikator. Det viser en ny undersøkelse.

Publisert 8.9.2017

Kilde: Ordnett
Foto: Wikimedia Common

Folket har talt. Av de kongelige er det Kong Harald som er best på kommunikasjon. Det viser en landsomfattende undersøkelse Ordnett har fått gjennomført i anledning Kongeparets 80-årsjubileum.

36,3 prosent av de spurte valgte nemlig Kongen selv som den beste kommunikatoren. På annenplass kommer Kronprins Haakon med 27,3 prosent. På tredjeplass kommer Dronning Sonja med 13,4 prosent.

– I stand til å røre hele nasjonen

Forlagssjef i Kunnskapsforlaget og Ordnett, Thomas Nygaard, er ikke overrasket over resultatet.

– Det er tydelig at Kong Harald fremstår som en virkelig folkekonge med bred appell i befolkningen. Og den foreløpige toppen ble nok nådd med velkomsttalen i Slottsparken i forbindelse med 80-årsjubileet til Kongen og Dronningen. Da rørte han en hel nasjon, og høstet lovord både fra folket, politisk hold, media og kommunikasjonseksperter – og langt utover landets grenser, sier Thomas Nygaard.

Folket er også samstemte i sin dom, på tvers av aldersgrupper og landsdeler. Aller best ut kommer likevel Kongen blant de under 29 år og de over 65, mens Kronprinsen scorer høyest blant de mellom 30 og 44 år.

En troverdig og tydelig konge

Undersøkelsen spurte også etter hvilken egenskap som gjør at de har valgt vedkommende. Svaret er entydig blant alle de spurte. At vedkommende fremstår som troverdig er den viktigste egenskap. 39,8 prosent av de spurte svarte nettopp dét. På annenplass kommer at vedkommende fører et klart og tydelig språk.

– Dette viser at Kong Harald spesielt, men også Kronprinsen, har noen veldig viktige egenskaper som talere og kommunikatorer. Nemlig det at publikum oppfatter dem som ærlige og troverdige – og at det språket de fører er tydelig og lettfattelig. Og vi ser at disse egenskapene trumfer ting som å appellere til følelser, å snakke om temaer publikum identifiserer seg med eller å være rojale sin fremtoning med god margin, avslutter forlagssjef Thomas Nygaard.

Her er rangeringen:

Kong Harald: 36,6%
Kronprins Haakon: 27,3%
Dronning Sonja: 13,4 %
Kronprinsesse Mette Marit: 3,2%
Prinsesse Märtha Louise: 1,8%
Vet ikke: 18%

Her er rangeringen over de egenskapene folket anser som avgjørende:

Vedkommende fremstår som troverdig: 33,2%
Vedkommende fører et klart og tydelig språk: 23,3%
Vedkommende opptrer verdig og kongelig: 9,3%
Vedkommende snakker om temaer jeg identifiserer meg med: 8,6%
Vedkommende appellerer til mine følelser: 4,3%
Annet eller vet ikke: 21,4%

Den landsrepresentative omnibus-undersøkelsen ble gjennomført av Infact 15. august, og 1.021 personer over 18 år ble spurt over telefon.