Hareides prioriteringer

Publisert 10.3.2021
Foto: Sfm.no/Wikiepedia

Ringeriksbanen skal prioriteres, slår samferdselsminister Hareide fast. Det må da være lov å spørre: Om togreisen blir noen minutter kortere eller lengre, – hvilken rolle spiller det egentlig? Dersom tog-reisende har det så travelt, er det ikke lurere å ta fly?

Langt mer samfunnsnyttig vil det være om ministeren kunne være så voksen for jobben – selv med bakgrunn i KrF – at han ville prioritere omgående oppstart av ny trasé for E-16 fra Bergen til Voss! Både vei og bane! Det har skjedd så mange ulykker på strekningen Trengereid – Bulken, at det er et under at noen er kommet levende fra det i det hele tatt. Vogntog med matvarer er nesten blitt feid på sjøen av jord og steinras, og lokaltoget til Voss har kjørt rett inn i et steinras – riktignok uten å spore av. Men daglige steinsprang og ukentlige ras – året gjennom – har satt sitt preg på alle dem som må reise denne Norges farligste veistrekning – og med tog – hver dag, til og fra jobb og skole!

E16 mellom Trengereid og Voss i Hordaland, er en meget utsatt veistrekning hva gjelder både ulykker og stor rasfare.
Foto: Wikimedia.org

Vil minister Hareide beholde sin ære og sitt gode rykte, må han gjøre de omprioriteringer som her er omtalt. La toget gå som det gjør på østsiden av vannskillet, inntil ny trasé E-16 Bergen – Voss, inkl. ny tunnel som erstatning for de håpløse Grimesvingene, – er på plass! Tusener av mennesker sliter med angst for å reise denne strekningen daglig, og ikke uten grunn. Vi som må bruke denne veien og jernbanestrekningen ber minister Hareide tenke gjennom hvor han bør fokusere sin innsats på, – for å redde liv og folks psykiske velferd, eller for å la en fin og behagelig togreise bli litt kortere.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.