Hårreisende diskriminering fra selveste LDO!

Bergen. Publisert 24.1.2017

Av Terje Haugom. Politisk kommentator for Moderatene
Foto: LDO hjemmeside (Innfeldt JH Media Arkiv)

Fra pålitelig kilde opplyses følgende: «I Aftenposten  16 desember kan en lese at kvinner som bruker  hijab, burka og niqab ikke trenger å ta av seg disse når de passerer sikkerhetskontrollen på våre flyplasser. Dette i motsetning til oss nordmenn som må ta av seg jakker, gensere, lue, caps etc.

 Årsaken til diskrimineringen skal være religiøse motsetninger. Svaret fra Likestillings- og diskrimineringsombudet er skremmende;

De svarer: – Forskjellen på å ta av vanlige luer jakker og plagg og religiøse plagg, er at religiøse plagg er vernet av diskrimineringsloven om etnisitet som forbyr diskriminering pga. religion og livssyn.»

Dette er mildt sagt hårreisende! Unge, muslimske kvinner i Midt-Østen – og andre steder – hyres av IS som selvmords-kandidater! Under sine niqabs og burkas bærer de bombebelter, og etter instruks detoneres disse der de er kalkulert til å spre mest død og helvete! Og de lykkes i 95 % av tilfellene!

Likestillings- og diskrimineringsombudet bør fratas sine fullmakter med øyeblikkelig virkning, og Stortinget er nødt til å vedta følgende hastevedtak: Alle reisende med fly SKAL kontrolleres på samme måte! Såkalt religiøse plagg – som niqab og burka – som kan skjule farlige elementer for sikkerheten om bord, SKAL tas av, og om nødvendig skal sikkerhetspersonalet foreta kroppsvisitering! Videre skal niqab og burka ligge i håndbagasjen under hele flyreisen! Dersom reisende ved norske flyplasser nekter å ta av disse såkalte religiøse plagg, skal de avvises, og nektes adgang til gaten og flyet. Flyplassens sikkerhetsfolk SKAL eskortere slike personer ut til politiet for videre kontroll.

Partiet Moderatene (MOD) krever at dette omgående tas til følge av våre folkevalgte og regjeringen. De reisendes sikkerhet og lik behandling av alle skal effektueres! Vi ber reisende som observerer personer med niqab eller burka passere gjennom sikkerhetssjekken, omgående ringe det stedlige politi. Den slags er en potensiell fare for de reisendes og flyets sikkerhet, og skal anmeldes.