Hatet mot barnevernet øker, men få medier spør om årsaken!

Oslo. Publisert 7.3.2017. Oppdatert 9.3.2017.

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

Mandag 6. mars 2017 kunne Dagbladets papirutgave presentere ett oppslag om 5 ulike Facebook-grupper, som formidler ulike meninger og kritikk om norsk barnevern. De fem gruppene representerer hele 24 667 personer, hvor særdeles mange av dem har fått oppleve totalt uakseptable handlinger begått fra barnevernets side.

Listen er vond

Her lister sfm.no opp en del av barnevernets uakseptable handlinger som vi har fått kunnskap om i løpet av de 19 årene vi har vært på internett, og som uten tvil har medvirket til at hatet mot barnevernet har økt i omfang.

* Bruk av falske rapporter og sakkyndigerklæringer i rettssaker
* Ren dokumentforfalskning og produksjon av falske rapporter
* Føring av falske vitner for fylkesnemnder og domstoler
* Ren trakassering og sjikane av foreldre, barn og unge
* Mobbing av foreldre med handikappede barn
* Mobbing av handikappede barn
* Forfølgelse av foreldre med dårlig økonomi og lavere utdannelse
* Bruk av ulovlig tvang i barneverninstitusjoner
* Bruk av ulovlig tvang, fysisk og psykisk avstraffelse i fosterhjem
* Makt- og myndighetsmisbruk (framkommet i div. handlinger)
* Trusler mot foreldre og barn
* Trusler mot vitner
* Vitner nektes å få vitne (fylkesnemnder)

Aldri noen gang har andre norske myndigheter fått lov til å begå så mye kriminalitet i utøvelsen av sin tjeneste enn ansatte i barnevernet. Om bare en tredjedel av slike handlinger som her er listet opp, hadde vær begått av eksempelvis politi, leger eller annet offentlig personell, så ville domstolene slått særdeles hardt ned på slik atferd og dømt de ansvarlige til flere år i fengsel.

Må ta ansvar og rydde opp

Det er fortsatt totalt ubegripelig at Stortingets representanter ikke snart begynner å ta grep, og at våre påtalemyndigheter griper inn, eksempelvis ved Riksadvokaten. Vi kan ikke i Norge være bekjent av å ha et såkalt ”barnevern” som opptrer som rene terrorister i svært mange tilfeller. Og ansatte i barnevernet som gjør sin jobb som den skal iht. lovverket, blir regelrett mobbet ut av sine stillinger av maktsyke ledere. Sfm.no har fått mange tips om slike personer rundt omkring i landet, ikke minst fra tidligere ansatte som fortsatt ikke våger å stå fram med navn grunnet frykt for egne barn og familie.

Dagbladet burde undersøke flere enkeltsaker, ikke minst snakke med flere av ofrene. Slik oppslaget av den 6.3.2017 fortonet seg, så bekrefter dette igjen at avisen nok en gang har en skjult agenda. Dagbladets redaktør bør gå i tenkeboksen og siden starte med å formidle fakta om det mennesker har fått oppleve av det såkalte barnevernet, og helt siden 1950 tallet da galskapen, svindelen, løgnen og sveket til etaten begynte for alvor. Mange hundre barn har dødd under barnevernets omsorg. Sjekk By- og regionalforskningsinstituttet (UIO), så finner også Dagbladet seriøse bevis for slike påstander, dvs. om avisen i dag er opptatt av sannhet og saker sett fra mer enn bare en side. I motsatt fall blir slagsiden enda større med tiden.