– Hatimamer skal ikke vurderes, de skal nektes innreise til Norge!

Kristiansand. Publisert 8.5.2017

Kilde: DIN
Illus.foto: Colourbox

Politisk nestleder i Demokratene i Norge og tidligere stortingsrepresentant, Vidar Kleppe, viser til at Demokratene i Norge lenge har tatt til orde for at islamistiske hatpredikanter ikke må få innreisetillatelse til Norge for å spre deres hat mot våre vestlige samfunn, og mener det er hyggelig å konstatere at den danske regjeringen er enig i en slik linje. Kleppe ber nå den norske regjeringen med fungerende innvandringsminister Per Sandberg, om å følge opp.

Dette haster når vi vet at s
om det første landet i verden, ifølge den danske innvandringsministeren Inger Støjberg, nekter nå Danmark fem muslimske ekstremister og hatpredikanter innreisetillatelse til sitt land, i tillegg til en amerikansk prest, kjent fra å ha satt fyr på Koranen. «Regjeringen vil ikke akseptere at hatpredikanter kommer til Danmark for preke hat mot det danske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet til å begå vold mot kvinner og barn, utbre idèer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende verdier,» skriver den danske statsråden på Facebook, sitert av Human Right Service.
At Per Sandberg nå sier at han vil vurdere å innføre et mulig forbud  mot hatpredikanter er «rett og slett» ikke godt nok. Dette burde selvsagt Høyre og FrP regjeringen allerede ha innført om nødvendig som Norsk lov. Og hva med mitt forslag om å fjerne all økonomisk støtte til muslimske trossamfunn , Per Sandberg?

Kleppe mener at den politikken som frem til i dag har vært ført av de fleste europeiske land, som har gått ut på å angripe ytringsfriheten til personer som på en saklig måte kritiserer islam, gjennom å stille dem for retten eller forsøke å begrense deres reisevirksomhet, mens islamske ekstremister har fått full anledning til å argumentere for terrordrap og sharialover som innebærer drap på homofile, har vært meningsløs.
Nå håper Demokratenes nestleder at vedtaket i den danske regjeringen vil innebære en snuoperasjon der saklig kritikk av en farlig ideologi og dens fanebærere blir tillatt, mens støtte til vold og terror, som islamistene fremfører, blir ulovlig. «Det er her grensen må gå», sier Kleppe. Det må ikke tillates å oppfordre til drap og vold.