Helseattest for eldre bilførere skulle fjernes?

Publisert 10.1.2023
Foto: Privat

Tidligere samferdselsminister Hareide gjennomførte ikke Stortingets vedtak om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere med virkning fra senest 1. august 2021. Stortingets vedtak var et anmodningsvedtak, som innebærte at Stortinget ba regjeringen om å utføre noe, uten at det er lovpålagt.

Pensjonistpartiet synes det er alvorlig når en statsråd ikke utfører det som blir vedtatt og alvorlighetsgraden er ikke mindre når dagens regjering med SP og AP heller ikke iverksetter vedtaket. Dette er etter Pensjonistpartiets mening et meget viktig vedtak og må følges opp. Det er ikke bare eldre som blir berørt av denne strenge ordningen med helseattesten.

I Trondheim går det en ung mann på kun 64 år som er fratatt førerkortet ettersom han har dårlig syn på ett øye. Han har kjørt prikkfritt i alle år og får ikke engang prøve saken på nytt. Har man glassøye på ett øye så kan må få sertifikat, men i denne saken så er det sidesynet på venstre som gjør at han ikke får forlenget sertifikatet.

Jeg vet det ble strengere i 2016, men Pensjonistpartiet håpet at gjennom endringer i regelverket så kunne både denne personen og mange flere få et håp om å få prøve saken på nytt i 2023 om å få tilbake førerkortet.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting