Helseplattformen en feil vei å gå?

Publisert 14.11.2023
Foto: Colourbox

I hele landet går det nå fakkeltog, og man tar dette som en protest for at denne ikke fanger pasienter godt nok slik man leser media. Hvorfor skal man da innførte noe som vil få en svakere rettighet når man blir syk? Da blir det vel sånn da at de som har millioner på bok, får hjelpen der de vil ha den og resten skal få det som andre mener at du skal få? Det blir vel også sånn da at er du ikke «god nok», så får du et annet helsetilbud enn naboen, eller?

Har man lov til å spørre om her skal man få et klasseskille hva handler om helsetjenester? Altså , du skal få men ikke jeg? Har man sett noe av denne «kulturen» for litt siden , men ikke helt lagt merke til den , at dette «innføres gradvis» sånn at man ikke merket det så godt? ER du idrettsutøver eller sånt, da kommer hjelpen fort. Er du en minstepensjonist så blir du fort sendt hjem i drosje, i heldigste fall?

Sånt har man sett lenge det, og dette «tok seg opp» for tre år siden. Altså, her i vårt «påståtte» rike land så har man ikke råd til å behandle folk på riktig vis etter hva et behov tilsier, men så er det da dette men oppfattelsen av hva et behov er, og hvem som skal bestemme «behovet»? Kan man nå se konturene av et helsetilbud som nå går baklengs inn i fremtiden?

Ellinor Nerbø