Her har de helt glemt de gående!

Publisert 28.9.2023
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ/IFJ
Alle foto: Sfm.no/Jan Hansen

Når et nytt boligområde skal etableres, så gjøres dette som regel i tett samarbeid med den aktuelle kommunens tekniske avdeling og utbyggeren, i dette tilfelle byggefirmaet JM Norge AS og Nordre Follo Kommune i Akershus (Viken).

Ved Myrvoll stasjon i Oppegård (Nordre Follo Kommune), ble det i årene fra 2017 og fram til i dag bygget flere boligblokker med selveiende leiligheter pluss flere rekkehus. Området har allerede rukket å bli meget populært og attraktivt. Mye av dette skyldes en stor matbutikk, et apotek, frisør, bakeri og næringsvirksomheter med diverse tilbud på helsepleie. Men ikke nok med det. Lengste gangavstand til buss og tog er knapt 5-7 minutter. Fra grytidlig på morgenen til sent på kveldstid hele uken, er det 10 – 15 minutters forbindelser med både buss og tog til Kolbotn senter, Ski senter og Oslo sentrum og helt til Colorline på Fillipstad i Oslo. Stedet har også en barnehage, og en skole som heller ikke ligger så langt unna. Således er det et meget bra sted å bo, og hvor de aller fleste har tilgang til det meste. Men så var det dette med trafikksikkerheten.

Foto: Jan Hansen/Sfm.no

Innkjørselen til det som en gang ble lovet å bli et torg (ifølge flere kilder som bor i området), er skiltet som en 30 sone med parkeringsforbud. Det innfelte bildet viser innkjørselen, og hovedbilde viser veien som går rett over torget med biltrafikk i begge retninger. Det er ikke varsel på noen som helst måte om gående i kjørebanen. Langs torget er det fortau på høyre side, og innebygget fortau på venstre side ved Kiwi butikken. Men folk krysser veien når de skal handle, og mye fordi at det også er anlagt en trapp inn til både Kiwi og Apotek 1.


Foto: Jan Hansen/Sfm.no

På bildet over ser dere hvordan det ser ut i retning mot hoved-innkjøringen til Myrvoll Torg. I underkant av bildet sees det også et antatt «overgangsfelt» som er belagt med en annen type stein enn selve gjennomkjøringsveien, men feltet er ikke varslet med skilt som overgangsfelt. Dette ser heller ikke bilistene før de er meget tett innpå.

Den grønne veien


Foto: Jan Hansen/Sfm.no

På bildet over er det helt tydelig at man også her må ha glemt de gående som skal til eller fra blokkene som ligger i nordlig retning. Her er det laget grøntanlegg på begge sider. På venstre siden (retning nord), er det litt over en meter bredt med grønt, mens det på høyre side ogsså er grønt men mye bredere – med 3 parkeringslommer. I den nordligste delen er det stoppforbud. I de øvrige lommene er det lov å parkere i en time. Fotgjengerne derimot, er henvist til selve kjørebanen.

På vinterstid når snø brøytes inn over begge sider, så kan knapt to biler passere. Hva så med dem som er henvist til selve kjørebanen? Var det ikke bedre å få lagd et fortau lags etter blokken i stedet for disse lommene. Trær trenger ikke fjernes, og det vil faktisk bli plass til flere korttids-parkeringer, og ikke minst kan fotgjengerne både eldre, voksne og barn, og de firbente, føle seg mye tryggere.

Det skyldes å gjøre oppmerksom på at det finnes gangvei på den andre siden av blokken, men bosatte benytter både gangveien og denne veien til og fra garasje og butikker.
Foto: Jan Hansen/Sfm.no

På bildet over er det også et annet problem som trengs å belyses på den samme veien. Det finnes to utkjørsler fra et ganske stort underjordisk parkeringsanlegg. Ingen av utkjørslene er merket med varselskilt «Utkjøring». Det er nesten ufattelig at ikke slike skilt ble satt opp allerede ved de første innflyttingene. Utkjørslene er ikke lett å oppdage før man er tett innpå dem.

Artikkelforfatter er kjent med at Nordre Follo Kommune er blitt kontaktet av flere boligeiere over tid, og som har etterlyst bedre trafikksikkerhet i området. Så langt har det ikke skjedd noe nytt. Det eneste artikkelforfatter har fått opplyst fra kommunens tekniske etat, er at det skal være «forbudt å sette opp trekantskilt» som varsler om folk i kjørebanen. Dette stiller artikkelforfatter seg meget undrende til. Om så det er tilfelle – som hevdet, kan man i stedet få satt opp et skilt ved innkjøringen til torget (i begge retninger) om en «gå- og handlegate». Det skiltet skjønner de aller fleste billister og yrkessjåfører som stadig er på dette stedet med vareleveringer.

Jan Hansen, frilansjournalist
Medlem av Norsk Journalistlag

Redaksjonenes merknad: Artikkelforfatter har flere tiårs yrkes- og realkompetanse på området samferdsel. Sfm.no skylder å gjøre leserne oppmerksom på at vedkommende er en av andelseierne, og har laget denne reportasjen på privat initiativ. Vi meddeler samtidig at Nordre Follo Kommune Teknisk etat, er blitt varslet av artikkelforfatter om at det ville bli lagd en sak om Myrvoll Torg og trafikksikkerheten på stedet. Red.

Oppdatering av sak (tilsvar):

JM Norge AS har sendt sfm.no følgende tilsvar til vårt oppslag.

Hei. Vi viser til artikkel om trafikksikkerhet på Myrvoll stasjon.

Vi setter pris på at det er oppmerksomhet om trafikksikkerhet. Vi har også fokus på trafikksikkerheten i våre boligprosjekter.

På Myrvoll stasjon er vi i den heldige situasjonen at vi har kunnet utvikle et sted helt fra bunnen av. Derfor har vi kunnet planlegge for å skille gangtrafikk og biltrafikk slik at gangtrafikken kan følge den gulmerkede traséen (se illustrasjon)  gjennom prosjektet og trenger dermed ikke og gå langs bilveien som ligger nærmest jernbanelinjen.  Det er etter vår oppfatning den aller sikreste måten å gjøre det på.

Mvh Kjell  Kvarekvål

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Kvarekvål

Direktør Kommunikasjon & Samfunnskontakt