Historieløse besserwissere!

Publisert 27.1.2022
Foto: Colourbox

Som pensjonert adjunkt og lærer i Grunnskolen vil jeg rette min kanon mot de «myndighets-personer» som gjør det de kan for å avkristne Norge! De som nekter norske skolebarn å feire jul i skolen på godt, norsk, tradisjonelt vis! De som legger seg flate for andre kulturer som strømmer til landet, human-etikk, og Jehovas Vitner. De som vil ofre norsk kulturhistorie og norsk tradisjon knyttet til jul og julefeiring i skolen, for at «andre livssyn» og «religiøse retninger» ikke skal føle seg oversett og tråkket på! Og de politikere som har denne tragiske oppfatning, og nærmest «stryker» «andre livssyn» og religiøse avarter oppetter ryggen! De som vil avskaffe juleverksted, adventsstunder, juletregang i gymsalen, og forby visse tradisjonelle julesanger – alt for å tekkes den del av befolkningen som ikke vil bekjenne seg til den kristne tro – som det norske samfunn er tuftet på gjennom 1000 år!

Dere historieløse dilletanter – dere fratar norske skolebarn noe av det viktigste som har skjedd i menneskehetens historie – da Guds egen sønn ble født i fattige kår for over 2000 år siden! Og hva hans liv, gjerning, død og oppstandelse har betydd og fortsatt betyr – for utallige millioner mennesker! Det er jo derfor vi feirer jul! Og påske! Historieløse besserwissere vil markere julen som en hedensk solfest, da sola «snur». Norsk kultur og historie, julefeiring, Grunnloven vår, og det norske flagg – skal vi hylle og holde liv i – til beste for enhver oppvoksende generasjon. Det er noe av det viktigste norsk skole skal formidle til samtlige elever. Julen skal være en gledens tid for alle, likeså ALT som forbindes med Det glade budskap!

Ingen – uansett kulturbakgrunn eller livssyn – har rett til å frarøve barn i Norge de verdier og livskvaliteter som ligger i norsk kulturhistorie knyttet til julen, tradisjonene og forkynnelsen av Det glade budskap – og barnetroen! I en turbulent data-dominert verden trenger barn en solid motvekt til alt det verdslige søppel de omgås dag etter dag. Jeg håper aktive, kristne lærere tar opp kampen for kristendomsfaget og de kristne høytider i skolen. Det har ingen vondt av! Og de som kommer til landet – inklusive norske med avvikende oppfatninger -. må finne seg i å tilegne seg norsk kultur, og måten vi i Norge feirer våre høytider på – ikke minst i skolen! Våre kirker, våre skoler og bedehus har vært – og bør fortsatt være – grunnvollene i det norske kulturliv, og en bærekraftig tro – for alle. Slik verden er, trenger vi dette – alle sammen!

Terje Haugom, pensj. lærer og organist.