Historien om Generasjonspartiet (GP) i Bergen

Publisert 11.2.2021
Illustrasjonsfoto: Sfm.no 

I september 2020 ble Generasjonspartiet (GP) i Norge startet av mennesker som så seg lei av å høre på politikere som brukte tid og midler på å kjempe for egne posisjoner med tilhørende økonomiske fordeler. Man driver ikke politikk for egen vinnings skyld.

Å trekke seg fra ett parti som på ingen måte lever opp til det de lover, skulle i utgangspunktet være en enkel prosess. Hele det aktive styret i den gamle partigruppen i Bergen trakk seg grunnet trusler og meldte overgang til GP. Men noen ville det annerledes. En ekstrem ondskapsfull prosess som mangler sidestykke i den politiske hverdagen ble født. Ikke engang visse fanatiske sekter kunne overgått en slik aggresjon. Telefontrusler, sjikane på Facebook, ringing til familiemedlemmer med falsk informasjon om de utmeldte.

Falsk informasjon ble også sendt til landets nyhets-kanaler som i noe varierende grad festet lit til innholdet. Det gikk så langt at denne tvilsomme kategorien av «politikere» gikk til anmeldelse/stevning av en av Bergen bys mest lojale og ærlige personer. Dette skjedde ene og alene fordi hun valgte å bli med i et nystartet parti (GP) som hadde helt andre etiske verdier. Denne personen er Turid Krogh Sveen som mange av dere har hørt om i forbindelse med hennes engasjement for de fattigste og mest utsatte i samfunnet vårt. Mange i inn og utland har mye å takke henne for.

Turid som nå er i slutten av 60 årene og bruker det meste av sin tid på å hjelpe de svakeste i samfunnet vårt skal ikke risikere å måtte oppleve slike ting. Vi er rystet og skuffet over at noen kan utsette strevsomme gode mennesker for denne hetsen. Selv snakker hun lite om dette men vi som kjenner henne er godt kjent med mange av hennes uselviske gjerninger via dem hun har hjulpet.

Hun og hennes familie, venner og kjente ble truet og hun ble forsøkt skremt vekk fra sin posisjon i bystyret av tidligere partikolleger. Det fremgår helt klart at de ville ta kontroll over partistøtten hun tok med seg når hun forlot sitt gamle parti. Turid og to andre som forlot det gamle partiet ble anmeldt for underslag. Anmeldelsen ble avvist som vrøvl av både politi og påtalemyndighet. Saken endte i Tingretten og hun og de nærmeste kollegene som fulgte med henne inn i GP ble naturligvis frikjent. Mediene ble ikke varslet om at de hadde tapt i Tingretten da de leverte inn sine løgnaktige påstander mot Turid med flere i form av en pressemelding.

Det hører med til saken at den øverste ledelsen i Sveens tidligere parti har trukket seg. Men slutter saken med dette? Nei, det er nå det begynner å ta form av noe vi neppe har opplevet i det politiske Norge. Utrolig nok er den som startet hetsen og truslene mot Sveen nå blitt leder for det partiet hun forlot grunnet denne personens vrangstyre. Uregelmessigheter og dokumenterte brudd på vedtekter, falske anmeldelser og trakassering av utmeldte medlemmer og deres familier, er altså helt greit og akseptert i dette partiet. At et politisk parti kan operere på denne måten er direkte skremmende.

Generasjonspartiet skal kjempe for rettferdighet og likhet i samfunnet vårt. Det er det vi vil bruke tiden vår på uten innblanding av negative krefter.

Generasjonspartiet i Bergen, februar 2021.

Frank Bruland