Historien om Nato

Publisert 19.5.2021
Foto: Colourbox 

Haugom har helt rett, NATO som militært ledet av verdens mest aggressive nasjon og på den sivile delen av en aggressiv Stoltenberg. Disse erter på seg nå hva jeg kaller en sovende bjørn. Jeg kaller det dette, fordi President Putin gikk i ed som President at han skulle forsvare sitt land og folk. Det betyr at så lenge Putin er President kan verden puste fritt. Det er her USA som er troendes til å angripe Russland, bare de får lurt noen av NATO landene til å følge. Jeg vil her nevne før jeg går på historien. USA har kjempet i mange trefninger og ikke vunnet en. Dette var ikke helt rett. Den siste stor krig, klarte ikke USA nazistene, det var det USSR som vant. Det var til general Zjukov som nazistene kapitulerte til. Japanerne kapitulerte til USA, men ikke uten bruk av atomvåpen og den krigen var slutt.

NATO ble skapt av den amerikanske Presidenten Harry Truman i 1949. Grunnen til dette var russernes sin brutalitet mot taperne av krigen. Vestmaktene ville bruke silkehanskene mot de som sloss sammen med Nazistene, mens USSR kjørte tøft mot dem. Dette skremte amerikanerne og de skapte NATO for de var redd USSR ville angripe dem. Det kom til et kommunisthat i vest, der det ble sagt at kommunisme var roten til alt ondt. Amerikanerne var redd dem. Som motvekt skapte Sovjet Warszawa pakten. Den kom 2 år etter NATO. Det ble et totalforbud i USA å være kommunist.

Så begynte amerikanerne å betale for oppbyggingen av Europa etter krigen, noe som skulle være noe som taperne av krigen som skulle betale, men dette dekket altså USA, som disse kalte Marshall hjelpen. Her påsto altså USA at de hjalp hele V. Europa. Sannheten var vel en annen. De hjalp kun Tyskland at de slapp å betale for de ødeleggelsene Tyskland var ansvarlig for. De mente vel nå at hele V. Europa sto i en bunnløs gjeld til USA. Så mente altså USA at V. Europa pliktet å være tilknyttet NATO til evig tid, med da tillegge at USA skal kunne få de basene og oppbevaring av utstyr i det uendelige. Denne Marshall-hjelpen var ikke noe annet enn at USA kjøpte seg venner og allierte, allierte USA nærmest kunne kreve fulgte opp hva de krevde. Her var britene og Norge de mest lojale.

Så ble Sovjet oppløst som ved en avtale med den siste Sovjet Presidenten Gorbatsjov og den daværende Amerikanske Presidenten Ronald Reagan. I avtalen het at NATO skulle ikke ekspanderes lenger øst enn det allerede var. Med fallet av Sovjet unionen, ble også Warszawapakten lagt død. Hva skjedde så med NATO? Det besto, men hvorfor? Jeg stilte mange spørsmål om dette spørsmål, men ingen svar har jeg fått annet enn, man må jo sikre seg mot den aggressive Russland som styres av den onde Putin. Altså løgn på løgn.

Sannheten er at USA er redd Russland og Putin. Putin har offisielt kritisert Norge for ikke å oppgradere sitt forsvar. Hadde Putin hatt slike planer om å ta Norge, ville han ikke bry seg om å kritisere Norge, mens USA hele tiden fortsetter sin skremsels propaganda og folket, spesielt i Norge er totalt hjernevasket. De tror blindt på ondskapen til USA- Det sies angriper Russland, vil USA komme oss til unnsetning, altså en ny løgn. USA kommer til Norge med atom ubåt. De har to eller tre moderne bombefly stasjonert i Norge. Flere ganger har USA prøvd å provosere Putin til å angripe, men han bare snur ryggen til dem. Russland har nå bedre allierte enn de hadde tidligere. Kina og Iran er to av dem og spesielt Iran er ikke så glad i USA. Russland har atom ubåter som patruljerer i farvannene rundt USA.

Om USA er så dumme at de angriper, vil i det øyeblikket de angriper vil sannsynligvis Washington DC bli lagt i ruiner, med tillegg av flere byer, som New York Det vil også de stedene i Europa som har USA baser og amerikansk utstyr. Kina vil meget sannsynlig ødelegge stillehavsbasene USA har. Dette er en tenkt hendelse om USA og også muligens ett par NATO land. Russland vil da slå beinhardt tilbake. Faktisk kan jeg garantere at Russland ikke vil starte noe. Putin, hver gang etter han er valgt, har avlagt ed på å forsvara Russlands område og folk mot noe angrep både fra innenriks eller utenriks. Sen beste måten å gjøre det er ikke å angripe noen.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker