Hjemmesykepleien bøtelegges på jobb!

Publisert 21.2.2020
Foto: Colourbox

Hjemmesykepleien i Norge har en svært så viktig jobb å gjøre. Til ulike tider på døgnet – året rundt, kjører ansatte rundt i landets kommuner og steller for mennesker som trenger hjelp grunnet diverse helseproblemer. På denne måten sparer de også mange sengeplasser på landets sykehus.

Man skulle tro og forvente at en slik viktig tjeneste som denne, var fritatt for både parkeringsavgifter og unntak fra diverse parkeringsbestemmelser. Men akk nei. Slik er ikke tilfelle i det søkkrike Norge. Ansatte i hjemmesykepleien bøtelegges som alle andre om de overtrer bestemmelser både på offentlig sted og på privat grunn.

Det er god grunn til å spørre både lokalpolitikere og rikspolitikere hvorfor man gjør det så vanskelig for mennesker som jobber i en slik tjeneste. Det virker som om at det langt viktigere å få inn mest mulig i parkeringsavgifter og bøter. Dette kan ikke kalles for annet enn hensynsløs grådighet og en stor skam.

Nå må landets politikere ta skjeen i en annen hånd og få gjort noe med dette som har blitt et stort problem for de ansatte i Hjemmesykepleien. De må selv betale om de får parkeringsbøter når de er på jobb, og ente de nå kjører privatbil eller kommunal tjenestebil – godt merket. Det kan da ikke være så vanskelig å gjøre unntak for dem som jobber med mennesker som trenger hjelp i eget hjem, i stedet for at de må inn på et sykehus, og med store ekstra-kostnader som en konsekvens.

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør
Samfunnsmagasinet