Hold deg på rett side – Ola!

Publisert 19.8.2020
Illustrasjonsfoto: Sfm.no/Jan Hansen

Høsten 1967 skiftet søta bror fra venstre- til høyrekjøring. Siden har de i hovedsak klart å holde seg på rett side, og selv der veien ikke har standard bredde. I Norge derimot, ser det ut til man ikke bryr seg så særlig mye om det. Og selv på veier som er delt i to med gule varselstreker i midten.

Over alt i Norge kan man oppleve bilister som gjerne kjører i midten av veibanen, og ofte i det de passerer over en bakketopp, kommer rundt eller inn i en sving. Dette er ikke bare særdeles uvettig, men også svært farlig både for en selv og andre trafikanter. Av nevnte årsak har det oppstått frontkollisjoner med dødelig utgang, trafikkulykker som kunne ha vært unngått.

Stygge forbikjøringer opplever en mye av i Norge – dessverre. Her er yrkessjåfører av ulik nasjonalitet intet unntak. Uansett om man er fører av sparkehjul, sykkel, bil, motorsykkel, buss eller lastebil, så har alle et ansvar både for egen og andres trafikksikkerhet. Sfm.no ønsker velkommen den nye muligheten politiet nå har for å kunne foreta bedre promille- og narkokontroller av alle trafikanter.

At mye uvettig kjøring i Norge kan skyldes alkohol- og rusmisbruk, er slettens ikke umulig slik en nordisk forskning avdekket for en del år siden. På landdistriktene i Norge, men også i Sverige og Danmark, skal man utvise stor forsiktighet i trafikken, og spesielt natten mot fredager og søndager, og/eller andre helligdager. Risken for å møte bilister med promille er der hele tiden. Og snart er det igjen tid for høstmørke og glatte veier. Pass derfor på at du selv er klar i hode når du setter deg bak rattet. I motsatt fall lar du være!

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ/IFJ