Høyre opp – AP ned

Publisert 11.5.2020
Foto: Wikipedia

Høyre i øyeblikket som landets største parti – selv om det er lite om å gjøre – så virker det litt skremmende. Fire nye år med regjeringen Solberg ville bli en ny ulykke for landet. Denne regjeringen har stort sett drevet en nedbrytende politikk, skapt splittelse og sinne mer enn noen regjering i nyere tid. Jeg sikter til alle disse såkalte «reformene» som er satt i gang – hvorav en del fortsatt ligger på «tegnebrettet» – i håp om at de ikke blir gjennomført.

Det som utvilsomt har skapt mest irritasjon og protester er vel fylkes- og kommune-sammenslåingen (som jeg nekter å kalle reformer). Så kan kort nevnes politireformen som bare har redusert politiets virksomhet og sentralisert etaten. Sykehusreformen har skapt både frykt og sinne mange steder i landet. Svekkingen av Forsvaret ved nedlegging og gale flyttinger av viktig virksomhet, er en annen «reform» som fagfolk også har advart sterkt mot. Men regjeringen Solberg vet visstnok alt så mye bedre selv, og har gitt blaffen i folkets meninger i omtrent alle disse meningsløse påfunnene. Minst 10 andre viktige saker til kunne ramses opp.

Jeg ønsker verken nye 4 Solberg-år, og heller ikke en ren regjering fra AP. Sistnevnte parti har en altfor dårlig og passiv ledelse, og det er neppe noen tvil om at partiet hadde styrket seg betydelig ved å skifte ut både Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Når det gjelder Støre så reagerer svært mange på at han som Stortingets rikeste, skal sitte å styre et arbeiderparti og kjempe for lønnstakernes sak. Og for det andre er det mange som er negative til at nesteleder Tajik er muslim. Det har i den forbindelse vært nevnt muligheten (faren!) for at hun en dag kan bli leder og endatil statsminister. Den faren skal man ikke se bort fra. En muslimsk statsminister i Norge må aldri skje!

Etter å ha hørt SPs dyktige leder, Trygve Slagsvold Vedum argumentere og debattere i forskjellige sammenhenger, er det en mann – og et parti – jeg bare har fått mer og mer tillit til. Vedum er i dag Stortingets fornuftige stemme! Jeg er ikke medlem av verken SP eller andre partier, og kommer heller ikke til å bli medlem av noe politisk parti, – men jeg vil mer enn gjerne heie på Senterpartiet – la oss få det høyere opp i prosentrekken! Hvis partiet i tillegg til et ellers fint program – også kunne ta med pensjons-saken i sitt program – å få dem til å kjempe for at gifte og samboende pensjonister for de frastjålne 10% av sin opparbeidede pensjon, så er der ikke mye annet å etterlyse hos SP. Kanskje noen flere kan minne Vedum og hans medspillere om dette? Jeg tror faktisk at han vil være lydhør. Men for all del – la oss kjempe mot en ny Høyre-periode. Vi har sannelig fått mer enn nok av denne regjeringens tankeløse og hensynsløse politikk!

Wilfred Høsteland