Høyreradikale – et retningsbedrag?

Publisert 25.7.2021
Illus.foto: Colourbox

Temaet har vært oppe for noen år siden – forvirringen m.h.t. hva som er høyreradikalt og venstreradikalt. Dette er ekstra aktuelt å se nærmere på i disse dager når man minnes terroren 22. juli 2011.

Der terpes krampaktig på at dette var et utslag av høyreradikalisme. Og hvis man ut fra visse gode grunner argumenterer mot dette – spesielt med AP-folk – da reiser de bust og snerrer. «Selvsagt» var terroren linket til høyreradikalismen – hva nå det egentlig er for noe….? Man må huske på at venstresiden ikke synes å tåle mer belastning enn hva den har hatt m.h.t. kommunismen og dens terror-vesen.

La oss se tilbake til utgangspunktet – nazismen – og hvor den hadde sitt opphav. Men først: La oss straks slå fast at nazismen i sitt navn var tilknyttet sosialismen! Altså den ytterste venstresiden – venstreradikalismen eller fanatismen om man vil.

Opprinnelsen til det som på et eller annet tidspunkt i ettertiden er blitt snudd til å være høyreradikalt, var Adolf Hitler og hans Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti) – altså Nazipartiet.

Selvsagt er det høyst forståelig at Det norske arbeiderparti nærmest reagerer allergisk mot dette navnet – tenk – et tysk nazistisk arbeiderparti. Og her er det store spørsmålet – og det like store utropstegnet: Har der egentlig eksistert et høyreradikalt sosialistisk arbeiderpartI?! Her er den helt store kortslutningen. Sosialister verden over – i hvert fall i Europa – har klart å omgjøre venstresiden til en ekstrem høyreside. Umåtelig godt og gjort å ha klart å få folk med seg i en slik snuoperasjon. For dette må jo være et falskneri – en løgn uten sidestykke. Venstre er blitt til høyre!

Med all mulig respekt for dem som brutalt ble drept den 22. juli 2011 og deres pårørende – det mest tragiske som har skjedd i vårt land i fredstid. Men her smaker det i høyeste grad av historie-forfalskning. Høyreradikal sosialisme?? Det kan umulig finnes – unntatt i hodene på dem som nærmest panisk prøver å innbille seg selv og verden for øvrig om en slik total retnings-forandring.

Det synes faktisk klart at vår tids såkalte nynazisme (som feilaktig kalles høyreradikal) egentlig tilhører den allerede fra før av høyt belastete venstresiden rent politisk! Uansett er ytterliggående holdninger farlige – enten det er til høyre eller til venstre, men det skal da sannelig ikke mye klarsyn til for å observere at det er noe som ikke stemmer m.h.t. hva som er venstreradikalt og høyreradikalt!

Er det ikke venstresiden som i dag uttrykker et hat mot Israel og jødene? Det er faktisk venstresiden som sammen med muslimene ønsker Israel «kastet på havet»! Der var god kontakt i krigsårene mellom Islamske ledere og Hitler og hans nazifolk! De hadde altså egentlig en felles sak. Det finnes der både referater og fotos fra. Her er virkelig noe å tenke over og å gå nærmere etter i sømmene!

Wilfred Høsteland