Høyres privatiserings-spøkelse truer igjen!

Bergen 1.9.2016
Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: JH Media

Høyre er vel det partiet som har rekord i å gi fra oss arvesølvet. Privatiserings-fanatismen tar mer og mer overhånd. Det har vært tilfelle lokalt og i økende grad nasjonalt. Man kan bare ikke stole på Høyre. Det har historien vist – og i særdeleshet de siste 4 årene. 

Det siste er at Høyres programkomite enstemmig har vedtatt et forslag om å delprivatisere Statkraft. Høyre er spesialist på list! Det partiet foreslår og dels gjennomfører blir i begynnelsen alltid gitt et uskyldig inntrykk. Akkurat slik de litt etter litt er begynt å dytte Norge inn bakveien i EU! Hva vinner Norge på å «delprivatisere» Statskraft? Denne «delen» er nok i tilfelle bare begynnelsen på en helprivatisering! Vi kjenner til Høyres uærlige og slue hensikter fra adskillige områder gjennom årene. Høyre vil også (med FrP i lommen) konkurranseutsette NSB.  M.a.o. – på sikt ser de for seg et forhenværende NSB som er gått inn i historien. Det må også stanses!

Privatisering er greit nok innen en del områder, men ikke når det gjelder våre mest verdifulle offentlige foretagender. Og hvem vil kjøpe seg inn i f.eks. Statskraft og konkurrere med NSB? Ikke nødvendigvis norske aksjonærer/medeiere/interesser – men like gjerne utenlandske. Og da vet vi hva de neste skrittene blir. Men da rykker nok Høyre-politikerne ut og beroliger – mens de har helt andre baktanker på sikt!

Høyres direkte idiotiske argument for en eventuell del-privatisering av Statkraft er at selskapet kan få tilgang på frisk kapital og nye eierimpulser. Og det naive KrF, det usosiale Venstre og det Høyre-kneblete FrP henger seg på Høyres forlokkende lureri. De øvrige partiene er negative til forslaget. Det tror jeg nok folk flest her i landet også er. Jeg er langt fra noen sosialist, men jeg lurer mer og mer på om vi ikke vil ha mer nytte av et regjeringsskifte fra høsten, enn nye 4 år med enda mer ansvarsløs politikk. Det tror jeg både arbeidslivet og landet generelt vil vinne på – tross alt! Listen av destruktive forslag og gjennomføringer de siste 4 årene blir stadig lenger og lenger, så nå får vi sette foten ned. Nok er nok!