Hva er et «autentisk» orgel?

Publisert 31.3.2023
Foto: Colourbox

Leksikonets tolkning av «autentisk» er helt korrekt, altså ekte. Men man må jo kunne hevde at et digitalorgel er autentisk utfra sin egenart som instrument, hvor lyden vi hører fortsatt er luft i bevegelse foran høyttalerne, satt i bevegelse av membranene i høyttalerne? Lyden som når vårt øre kan være like vakker om den kommer derfra, fra en fløyte, pipe, streng, metalltunge osv. Pipeorgelet bygger fortsatt på 1600-1700-talls «teknologi», dog med elektriske innslag som vifte og registratur, samt – for mange tilfeller – el. overføring fra spillebord til orgelhus. Det digitale orgel bruker forskjellige typer opptak og data-teknologi. Det er tross alt musikken instrumentene frembringer som betyr noe, som soloinstrument, akkompagnement, og i liturgisk sammenheng. Autentisk – ekte – er det enkelte instrument, uansett hvordan lyden frembringes. Det er tragisk at utvikling på alle områder godtas, men når det gjelder orgel (organum = verktøy), er det for mange kun pipeorgel som er godt nok. Digitalt piano og prestens digitale høyttaleranlegg i kirken er godtatt. Men orgel – niks!

Og dessuten: Et pipeorgel er en samling klangfarver, formet som metall- og trepiper, som skal etterligne strykerstemmer, rørblad, messinginstr. osv. KUN PRINCIPAL-stemmen (diapason/gedackt) er orgelets originale stemme. Alle de andre registerne etterligner, men er langt fra en ekte scalmei, fagott, trompet, gambe osv. På dette området låter de digitale orkesterstemmene langt mer naturtro enn det pipene klarer. Gud sa vi skulle legge jorden under oss, og utvikle den. Men Han sa ingenting om at orgelets utvikling skulle stanse på 1700-tallet! Mang en prinsipp-rytter bør stige ned fra sin gamle, slitne hest, og se seg om i verden. Det har mange i den store verden gjort, bl.a. i Kampen kirke i Oslo. Det angrer de ikke på! Og flere kommer etter.

Mvh. pensj. kantor Terje Haugom.