Hva er galt med monopoler?

Publisert 11.9.2020
Foto: Sfm.no

Noen forbinder monopoler med kommunisme eller sosialisme. Mange av de samme kjemper for å få alle mulige saker og ting konkurranseutsatt – privatisert.  Både monopolvirksomheter og konkurranse er sunt i et demokrati.  Dermed er det ikke sagt at alt kan monopoliseres like lite som om alt skal kunne konkurranseutsettes/anbudssutsettes.

I et sant demokrati bør større samfunns-virksomheter eies av folket og dermed drives av stat eller kommune.  Det er felles eie til gode for alle landets innbyggere – virksomheter som skal tjene folket som helhet – ikke private kapital-interesser.  Det skal altså ikke berike noen få.  Men det er dette som i økende omfang er blitt gjort og gjøres av regjeringen Solberg.  Som jeg tidligere har nevnt, har regjeringen aldri fått noe mandat av velgerne til å ødelegge statlige virksomheter – altså vår felles eiendom – og splitte dem opp og legge dem ut på anbud.  Mulig at dette er noen krav fra EU/UØS direktiver, men Norge er tross alt fortsatt en fri nasjon med sin egen regjering – selv om man til tider kan stille spørsmålstegn ved det.  Ikke minst de siste 5-6 årene.

De groveste inngrepene fra regjeringen har vært og vil bli ødeleggelsen av Norges Statsbaner (NSB) og trusselen om å så å si gi bort vannkraften til utenlandsk forvaltning.  Salget av Norges andel i Scandinavian Airlines System (SAS) var også et stort feilgrep.  SAS er egentlig  ikke lenger et skandinavisk selskap – men et svensk-dansk foretagende.  Solberg-regjeringen så vel også her et øyeblikks gevinst.  Høyre har det ofte med slikt.  De har det også slik at partiet er nærmest allergisk mot alt som er offentlig drevet og som har benevnelsene Statlig og Kommunalt i seg.  Det må for all del privatiseres – gjerne ødelegges.  Hensikten helliger visstnok midlene.

La oss ikke glemme Posten.  Den har alltid vært en statsbedrift som skulle tjene hele det norske folk.  Post-service er en av de mest samfunnsnyttige/nødvendige virksomheter.  Posten er også blitt konkurranseutsatt med bl.a. PostNord som det ifølge mediene stor misnøye med på flere måter.  Eksemplene har til tider nærmest myldret i avisene.  Posten kan også i høy grad ha med liv og helse å gjøre.  Siden nedtrappingen av Posten de siste årene, forsvant postterminaler rundt om i landet på løpende bånd, og nå er det bare Oslo som har rene postkontorer (pluss Svalbard).  Hvorfor Oslo skal sitte med hele 6 selv, er det vel ingen som kan gi et fornuftig svar på – heller ikke hvorfor all lokal post skal innom en terminal på Østlandet før den tilbakesendes til de respektive lokale adressater.  Dette er jo egentlig helt vanvittig – et ekte molbo-opplegg.  Meningsløst.  Jeg har selv mottatt svært viktige tidsbestemte brev fra sykehus 3-4 ganger – utskrevet med romslig dato for normal postgang – men likevel kom de frem til meg flere dager for sent!  Dette var for øvrig noe mange leger og sykehus advarte mot allerede når postnedtrappiingen ble foreslått.  Men når har Solberg-regjeringen hørt på ekspertisen og fagfolkene i utallige sammenhenger?  Aldri!  Solberg & Co vet visstnok alt så mye bedre selv.  Tror de.  Realitetene i dag sier noe helt annet!  (Ref. til alle de såkalte reformene de siste årene som alle som en har vist seg å være mislykket!)

Enten man ønsker et såkalt borgerlig styre eller en mer blandet regjeringskoalisjon, så la oss for all del sørge for at Norge får en ny og mer ansvarsfull regjering etter kommende valg!  Nye fire år med Høyre-dominert styre vil utvilsomt bety en like stor ulykke for Norge som en eventuell ny 4-års periode  vil bety en like stor ulykke for USA med Donald Trump som leder!

Wilfred Høsteland