Hva feiler det enkelte fosterforeldre?

Publisert 15.6.2020
Illustrasjonsfoto:

I VG kunne man den 11-6-2020 lese om en fosterfar som har fått nedsatt straff for overgrep mot et fosterbarn. Dette er altså slike mennesker norsk barnevern overlater barn i omsorg til. Lærer man aldri i denne offentlige sektoren?? Svaret er et entydig NEI. Altså så godtas det at barn skal fornedres i andres omsorg enn hos egen familie.

Samtidig kan man lure på om politiet er med på denne handlingen, i den hensikt at de er med i «overleverings-systemet» når barnet hentes og overleveres til både barnevern og fosterhjem i noen situasjoner. Beviser dette at selv norsk politi går god for seksuelle overgrep som de anser at et system har godtatt som omsorgspersoner, og hvor overgrep er en godkjent handling i det hjemmet barnet blir plassert inn i, og uten at disse omsorgspersonene er habile nok for en oppgave av denne art. Dette er skremmende. Noen vil vel si «-dette kan man ikke vite på forhånd». Men det er ingen unnskyldning, ikke når slike mennesker FÅR omsorg for barn de ikke skulle hatt?

At selv rettsvesenet sette NED straffen for fosterfedre/ mødre for den del om slikt skjer er helt uforståelig. Hva tenker retten om at de selv  da er med på å delvis godta at slikt foregår når de setter NED straffenivået i så måte. Det forundrer meg storligen. Når man misbruker et to-år gammelt barn, så har man ødelagt et barn både psykisk og kroppslig. Og dette skal man så få en mildere straff enn man fortjener?? Det er ikke til å unngå å si at man mener at rettssystemet er medskyldig i straffbare handlinger!! Kan dette da bli verre i norsk barnevern??? Et klart NEI.

Ellinor Nerbø