«Hva har dagens politikere lært om fakta og sannhet»?

Publisert 29.1.2024
Foto: Colourbox

Alle med normal skolebakgrunn vet hva et kvadrat er, hva en sirkel er, en oval osv. I matematikkens og geometriens verden er det vanskelig – for ikke å si umulig – å komme utenom hva som er sant eller usant. Våre politikere vet også det. Når fakta ligger framfor en, er opplysningene og detaljene bevist, synlige og ikke kan misforståes, da snakker vi om fakta. At vår Jord – Tellus – er en litt flattrykt kule, er et faktum, en sannhet, og sett fra kosmonauter i romfergen. En sannhet og et faktum som ingen i vår tid vil stille seg tvilende til.

Meningsforskjeller, maktbegjær, miljø og oppvekst kan være med å forstyrre det enkelte menneskes syn og oppfatning av hva som er fakta og sannhet. Den lille tassen i sandkassen har hørt av jevnaldrende gutter at jenter er dumme. Ja vel, så sitter det i pjokkens hode, helt til han er så heldig å møte noen som kan avkrefte forestillingen om at jenter er dumme. I en flokk hvor en ledertype påvirker flokken til å tro at innvandrere er farlige, ødelegger vår kultur osv., er mange i flokken snart kommet i den tro at så er tilfelle. Se bare på Hitler eller Behring Breivik. Flokkens policy bygger hverken på fakta eller sannhet. Vi ser altså eksempler på konspirasjons-teori, hvor eget syn, følelse av trussel og avmakt manifesterer seg i gruppens og lederens markedsføring og handlinger. Og forsøk på verving for saken. Bruk av «kjepphester» gjennomsyrer det hele.

Våre topp-politikere i regjering og på Stortinget, og i de enkelte kommune- og fylkesstyrer, har alle sin bakgrunn, preget av livet før de ble valgt inn. Men det må være legitimt å spørre: Hva har de lært om fakta og sannhet? Et politisk parti er en samling mennesker samlet rundt ledere med et bestemt syn på samfunnet, og hva de mener er best for dem som lever i samfunnet. Igjen – er personlig bakgrunn, livserfaring og synet på viktige saksområder det limet som de fleste i gruppen har felles. Derfor spriker partipolitikken i alle retninger, alt etter hva gruppene står for. Mange elementer har partiene felles, men mange er vidt forskjellig. Og igjen spør jeg: Hva av det partiene står for, er beviselig sannhet og fakta? Hvorfor skjeller de hverandre ut i media, baksnakker andre, mener deres oppfatning og syn på ting er så mye bedre og korrekt enn andres?

Når våre folkevalgte skal styre landet Norge, må sannhet og fakta være deres rettesnor i deres gjerning som folkets tjenere. Sier de at det og det skal bli gjort, dersom de får makten, så må de gjøre det – ikke lyve. Som f.eks. da FRP lovet å fjerne bompengesystemet. Politikerne må være mer opptatt av å lytte til hverandre – også på tvers av partigrenser. Og det som vedtas, må baseres på fakta og sannhet, enighet, og i det offentlige lys. Krig og maktkamp tjener ingen.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.