Hva har skjedd med språket vårt?

Publisert 21.8.2020
Foto: Privat

Som adjunkt gjennom 31 år – også med norsk i fagkretsen, – har jeg sett en utvikling i det norske språk som jeg etter hvert er blitt meget bekymret for. Mange gode, norske ord og uttrykk har måttet vike plassen for engelske ord og uttrykk. Særlig etter datamaskinenes og Internetts inntog i slutten av 1980-årene. Det har «gått sport i» å internasjonalisere vårt norske språk ved å erstatte norske ord og uttrykk med engelske.

Samtidig er det blitt akseptert å skrive en del norske ord som man leser dem, og ikke slik de pr. tradisjon skal skrives.

Vårt norske språk – og særlig vårt bokmål, dernest nynorsk – er to av de viktigste grunnstoffene i norsk kultur. Jeg vil på det sterkeste anbefale Språk-rådet og vår Kulturminister om å gjøre det de kan for å renske vårt språk for utenlandske ord og uttrykk, i den grad det finnes norske ord og uttrykk som betyr det samme. Og samtidig restaurere norsk rettskriving til den norm som var gjeldende før likegyldigheten vant innpass. Alle må få tale sin egen dialekt, men det skrevne språk skal være norsk – med de få unntak der ord eller uttrykk ikke finnes i norsk utgave.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Redaksjonens merknad: Det er skremmende å registrere hvor mye det norske språket er blitt UTVANNET og nærmest blitt virus-smittet av engelsk gjennom de siste 30 årene. I Norge snakker vi og skriver fortsatt på norsk og nynorsk, i tillegg til samene da som har og bruker sitt eget språk lokalt. Må vi hele tiden ta i bruk engelske ord og uttrykk i norske setninger, særlig når det finnes gode norske ord for samme sak? Et eksempel: «Vi er på train-spotting». Dette heter på norsk «vi er på utkikk etter tog». Sfm.no er enig med innsender og ber om at man skjerper seg kraftig. Norsk er ikke engelsk men norsk/nynorsk. Ferdig med den saken. Red.