Hva kan man forvente seg av en rettsstat?

Publisert 8.1.2021
Foto: Sfm.no

Det heter seg så pent at Norge er en rettsstat, men hva kan man forvente seg av en rettsstat? Ja det er det store spørsmål, som denne artikkelen heter.

Norge har verdens beste Grunnlov, det er en spe begynnelse som begynte da den ble godkjent 17. mai 1814. Hva er det så Grunnloven forteller. Den forteller veldig klart om Norge skal være ett monarki eller republikk. Den forteller detaljert om hvordan Norge skal styres og hva slags religion vi skal ha i Norge. Den forbyr at staten tar fra enkeltmenneske de rettigheter som står i menneskerettighetene.

Grunnloven forbyr noen politikere å melde Norge inn i noen union. Å gjøre det er det samme som å begå Høyforræderi. Vidkun Quisling ble skutt for det samme. I dag er dødsstraffen borte, men for det samme skal den eller de ansvarlige bli stilt for riksrett. Når det er Kontrollkomiteen som bestemmer om en riksrettssak skal fremmes, så er politikerne som sitter i denne komiteen medskyldig om de sier nei til å fremme en riksrettssak, når bevisene ligger så opp i dagen at de ikke vil stille den tidligere statsminister Brundtland som de kaller lands moderen, som jeg vil gi det rette navn landssvikeren og Erna Solberg som åpent kommer med uttalelser offentlig at nordmenn ikke har historiske rettigheter å bo i Norge.

Erna Solberg har også uttalt at nordmenn skal straffes om de kommer med diskriminerende uttalelser om de som kommer hit, heller ikke skal nordmenn få svare på tiltale, når disse kommer med diskriminerende uttalelser mot nordmenn.  Nå er det slik da at etter Grunnlovens § 49, er det folket som bestemmer i Norge, men man kan godt se for seg det rote det ville bli på Stortinget om hele den norske befolkning prøvde å trenge seg inn på Stortinget. Som følge av dette er det rett som Jan Hansen skriver at folket har ansatt politikerne til å gjøre jobben for seg. D.v.s. at politikerne skal gjøre honnør når de treffer på noen fra folket eller ta det mer militært, stå rett når noen fra folket kommer i nærheten av dem. De siste to tingene var billedlig sagt.

Når politikerne er enig om en ting som Norge vil gjøre, som f.eks. melde Norge inn i dette EØS, så skulle de ha foretatt en folkeavstemning, vel det er vel ikke helt rett det heller, fordi Grunnloven sier i § 1 at enhver union innmelding om det er EU eller EØS er forbudt og Grunnloven kommer også foran en folkeavstemning, men om Erna Solberg skal få lov til å sende milliarder av kr. til andre land, her er det altså folket som er de suverene etter Grunnlovens § 49.

Oljefondet er eiet av staten, men hvem er staten? Er det politikerne? Så langt i fra, det er folket. Uten folket hadde det ikke vært noen stat i det hele tatt.

Om politikerne ønsker å gi bort noe av oljefondet, må dette godkjennes ved en folkeavstemning. Om politikerne tar seg til rette, uten at folket har godkjent det, er dette det samme som underslag.

Ingen vedtak fremmet av regjeringen til Stortinget som kommer på kant med noe av Grunnloven og dette blir vedtatt, er ett slikt vedtak ikke gyldig.

Etter Grunnloven er Norge ett folkedemokrati, og slik skal vi ha det i Norge. Vi skal nå ha en klar slutt på misbruk av makta begått av politikerne på løvebakken og av regjeringen. Det norske folk krever at det folkedemokratiet som står i Grunnloven skal innføres permanent.

De av politikerne som begår brudd på den Norske Grunnlov skal stilles for riksrett og den eller de politikerne som stemmer dette ned i kontrollkomiteen, når bevisene ligger helt oppe i dagen, kan eller skal stilles for riksrett som medskyldig. Jeg har forræderiet til statsministeren og tidligere statsråd Haugli for overlagt brudd på EU forordningen i friskt minne. Dette gjelder NAV skandalen. 

Hans Bauge 
Samfunnskritiker