Hva skjer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 2024?

Publisert 18.12.2023
Foto: Colourbox

Bystyret i Trondheim skal 21. desember behandle kommunebudsjettet 2024. De verbale føringene fra vedtatt budsjett i fjor sa helt klart: «De rødgrønne ønsker ingen innstramming av praksis» for tildeling hvis det innebærer at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) svekkes som et likestillingsverktøy.

Nå er det et skifte med partiene Høyre, SP, Krf, Venstre, MDG og Pensjonistpartiet i førersetet. Disse 6 partiene kan ikke gjøre et budsjettvedtak som viser at BPA svekkes. Statsforvalteren opphever i dag kommunenes vedtak på halvparten av alle klager på BPA og Trondheim kommune har de siste årene lagt seg på en for streng praksis.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet