Hvem er det som eier Norge?

Publisert 2.12.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Krigen i Ukraina har minnet oss om hvor viktig det er å ha politikere som planlegger for fremtiden, som har respekt for Grunnloven, og som arbeider for folket og landet de er valgt av og for i et langtidsperspektiv. Spesielt viktig er det når det kommer til spørsmål om beredskap, og hvem som skal kontrollerer vitale funksjoner for vårt samfunn. Hvor er det blitt av slike politikere i dag? Det virker som om markedet og dets kraft sporer av?

Dessverre fikk vi EØS-avtalen fra 1994, som for alvor åpnet landet for fri etableringsrett (EØS-lovens art 31), og fri flyt av varer, tjenester, kapital og (billig arbeidskraft) – dvs EUs fire friheter. EØS-avtalen har medført at mer enn 13 000 EU-direktiver og forordninger (rettsakter), er ført inn i EØS-avtalen – som er blitt underlagt EU-retten og EU-domstolene. Vårt land ligger dermed åpent for hvem som helst.

I Dagens Næringsliv (26.11.2022) kan vi lese om at 250 norske kraftverk eies fra skatteparadis. Minst 9 686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadis. Disse eiendommene er pantsatt for minst 440 milliarder kroner. Slike svært viktige beredskapsressurser for det norske folk – som beskrevet – har dermed havnet hos private eiere i utlandet, som har fått helt eller delvis kontroll med disse. Norske politikere har med åpent sinn, gjennom EØS-avtalen gitt fra seg all demokratisk makt over disse eiendommene/ verdiene til private markedskrefter. Det til tross for at det i Grunnloven står at, sitat: «Norge er et fritt og udelelig rik» (§ 1).

Etter at tidligere statsminister Erna Solberg-regjeringen (Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) godkjente EUs tredje energipakke (Norges tilslutning til EUs energimarked), og reguleringsmyndigheten – EUs energibyrå Acer, har det skjedd en betydelig suverenitetsavståelse til EU. Og mer kommer til – dersom tilslutning til EUs fjerde energipakk får tilslutning i Stortinget. Hva blir igjen til våre barn og barnebarn osv. om denne utviklingen med salg av norske virksomheter, ressurser og verdier får fortsette? Ja hvem eier disse «skjulte» eiendommene/ kraftverkene? Kan det være direkte/ indirekte Kim Jong-un, Vladimir Putin, Xi Jinping, kriminelle nettverk, eller andre krigsforbrytere/ despoter????

Hvorfor får ikke befolkningen vite hvem som eier her i Norge? Har vi eksempelvis glemt at hvordan Rolls-Royce forsøkte å selge Bergen Engines AS – som selger utstyr til det norske forsvaret – ble forsøkt solgt til det russiske selskapet TMH International for 150 millioner euro under tidligere statsminister Erna Solberg sin regjering. Når har det skjedd i andre land at de overlater til ikke-allierte land å ha leveringsansvar til sitt eget forsvar?

Parallelt med dette, ser vi at tidligere statsminister Erna Solberg har kuttet i pressestøtten, og bevilgninger til tilsynsmyndigheter. Kuttene i pressestøtten kan ha den effekt at det begrenser/ hindrer gravende journalistikk, og dermed motvirke at upassende/ lovstridige handlinger blir avslørt? Det at tilsynsmyndigheter opplever stadig omorganiseringer, sentraliseringer, ved siden av kutt i bevilgninger, kan sette disse myndighetene langt tilbake hva angår oppklaring av upassende/ lovstridige handlinger. Er det markedet (EU) som skal styre Norge, eller det norske folket gjennom demokratiske valg og demokratiske styresett?

Jørund Hassel, Lillehammer

Kilde: https://www.dn.no/spesial/hvem-eier-norge/