Hvem ønsker å være meddommer i retten?

Publisert 3.7.2024
Illustrasjonsfoto: iStock

Perioden for dagens utvalg av meddommere i tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene utløper 31. desember 2024. Kommunestyret velger nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2025 til og med 31. desember 2028.

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn.
Det heter seg at meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få.

Har meddommerne noen påvirkning?

Etter mange år i tingretten og lagmannsretten så er jeg ikke sikker på at meddommerne har mye å si når dommen skal settes. Jeg har vært meddommer i retten svært mange ganger og også hatt dissens flere ganger. Jeg føler gjennom disse sakene at enkelte dommere ikke ønsker at en meddommer prøver å være uenig når man skal gi en dom.

En dommer gikk alt for langt i sin kritikk av undertegnede som skrev dissens. Jeg fikk rett og slett en trussel mot meg om at hvis jeg skrev en dissens så kunne jeg bli kastet ut som dommer. Dette er et utsagn som jeg reagerer sterkt på. Jeg sa at jeg gjerne fratrådte dommerfunksjonen og dommeren kom med et nytt utsagn. «Var det derfor jeg hadde dissens». Dette er så frekt at jeg meldte saken videre i rettssystemet.

En annen gang sa dommeren rett ut til meg om at på grunn av min dissens så ville trolig saken bli anket. Dette er et merkelig argument og ble brukt for at jeg skulle trekke min dissens.
Det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Flere ganger har jeg vært med i straffeutmålingen i saker og i de fleste tilfeller føler jeg at meddommerne lite eller intet ble hørt. Vi var kun som en flue på veggen.

Er det som regel slik å være meddommer så skjønner jeg at mange  ikke vil være dommer i retten. Målet må være å få valgt aktive meddommere som tørr å stille spørsmål i retten og som gjør seg opp en mening i domsavgjørelsen.

Svein Otto Nilsen
Politiker i Trondheim bystyre