Hvem skal vedlikeholde en kommunal vei etc??

Publisert 14.4.2023
Foto: Colourbox

Det ligger nok i sakens natur at dette ansvaret ligger på kommunen. Men hva når en kommune ser ut til å ikke ha råd til dette vedlikeholdet? Kan man da kreve at dette blir gjort all den tid at kommuner ber andre om å holde sitt ved like? Det seg være bolig, hytte eller andre fasiliteter man måtte ha? Om man ikke holder sine saker i stand, da vanker det dagmulkt, men hva da med kommunal eiendom? Hvem skal gi dem samme mulkt? Hvem skal man da henvende seg til når kommunal eiendom ser ut som en skrotdunge?

Ikke bare kan dette gjelde en veistubb på knappe en km, men hva med kaier som er tilnærmet farlige der dem står? Slik at «farende fant» må bruke fjøra og full flo for å frakte det man behøver å få i en båt når man er avhengig av både vei og kai m.m. som man ikke ser at kommuner vil renovere før det går aldeles galt? Hva da med erstatninger?

Skal dette tilfalle den enkelte som ved flere anledninger har sagt fra og til og med kommet med forslag som kan spare kommunen for vedlikeholdsutgifter. Hvilke institusjon kan man da klage inn kommunen til? Statsforvalteren eller sivilombudsmannen. Skal folk skaffe seg en traktor for å forsere kommunalvei som sårt trenger litt pleie, eller skal man som privatperson ta denne kostnaden?

Ellinor Nerbø