Hvem vil stoppe denne galskapen?

Åpent brev til det nye Stortinget!

Publisert 17.10.2021
Foto: Sfm.no

Den økonomiske «galskapen» på en rekke områder, har av tidligere storting fått lov til å ekspandere i det allerede svindyre Kongerike Norge. Det aller meste som vi tar og rører ved i dette landet, er dyrt. Det viser seg at mange tidligere representanter på Stortinget, i praksis, ikke har brydd seg om en slik helt sanseløs utvikling.

Vi eksporterer både strøm, olje og gass til flere land i Europa. Hvor blir denne fortjenesten av? Vi vet allerede at mange av disse milliardene, går rett i lommene på utenlandske kapital-krefter. Men hva med resten av dem? Hvor blir de øvrige milliarder av? Og strømbransjen i Norge syter stadig over dårlig inntjening, samtidig som de aller fleste av dem, til stadighet lyver om ulike årsaker til dyr strøm. Et stort problem kan løses ved at Norge kommer seg ut av ACER. Nå må det også satses på like strømavtaler for alle over hele landet. (Troms og Finnmark er et unntak).

Vær så vennlig, les og respekter Grunnloven som også omtaler ren forskjellsbehandling, som ikke må forekomme overfor noen. (Ref. Grunnlovens § 98). De «politisk korrekte» liker nok ikke det sfm.no her setter på trykk, men vi tror at de aller fleste i Norge, de som fortsatt har sitt vett i behold, både vet og ser hvor skoen trykker. Stortinget har et hovedansvar for alle landets borgere og innbyggere. Uomtvistelige fakta tilsier at Lille Norge alltid har disponible midler til mye rundt om på vår klode. Da er det vel ikke så merkelig at folk flest, stadig spør om hvorfor vi ikke har nok midler til å rette opp alle forskjeller og mye annet i vårt eget land. Spørsmålet er helt legitimt å stille. Stortinget har en ubetinget plikt til å svare når media spør.

Imøteser svar til [email protected]!

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
Redaksjonen